Thay đổi phương thức làm việc trong thời gian giãn cách xã hội

14:50, 14/07/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các cơ quan, đơn vị ở những địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã thay đổi phương thức làm việc, nhiều cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC) làm việc trực tuyến để tránh tập trung đông người.  
Ngày 9.7, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1011 “Điều chỉnh, bổ sung việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, ngoài việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 984, ngày 7.7.2021, Quyết định 1011 cũng quy định số lượng người làm việc cụ thể tại công sở do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định và không quá 1/2 tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của đơn vị, đơn vị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; bố trí CB, CCVC sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do nguyên nhân chủ quan. 
Công chức Sở Tài nguyên và Môi trường trong giờ làm việc.  Ảnh: H.ANH
Công chức Sở Tài nguyên và Môi trường trong giờ làm việc. Ảnh: H.ANH
Hiện nay, 7/13 huyện, thị xã, thành phố áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thay đổi phương thức làm việc là cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện vô cùng cấp bách, nhưng cũng đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao.
 
Ngay sau khi chuyển trạng thái “nguy cơ rất cao” trong phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, từ ngày 7.7, Thường trực Huyện ủy Bình Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban của huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn chủ động bố trí CB, CCVC làm việc luân phiên nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo giải quyết thủ tục, công việc theo yêu cầu. Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Võ Văn Đồng cho biết: UBND huyện khuyến khích CB, CCVC làm việc trực tuyến, làm việc ở nhà, nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch và hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị đề ra. 
 
Riêng bộ phận tiếp công dân và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, thì UBND huyện chỉ đạo tạm dừng trong thời gian địa phương áp dụng Chỉ thị 16. Đối với thủ tục trả lời kết quả, thực hiện qua đường bưu điện; việc chi trả lương hưu thì cán bộ phải đến tận nhà và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. 
 
Theo Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh, huyện đã chỉ đạo các cơ quan phân công, giao việc cho CB, CCVC làm việc tại nhà; quản lý CB, CCVC, người lao động thông qua kết quả công việc; lưu ý không để công việc bị đình trệ, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Đối với CB, CCVC khi làm việc tại cơ quan, thì nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách; đối với CB, CCVC ở không ở trên địa bàn huyện phải bắt buộc làm việc tại nhà và có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình công việc của cơ quan, đơn vị; báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho người đứng đầu trực tiếp.
 
THANH THUẬN
 
 
 
.
.