.

Thủ tướng quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19

Cập nhật lúc: 21:50, 26/05/2021 (GMT+7)
Quỹ vaccine phòng COVID-19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.
TIN LIÊN QUAN
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng ký ban hành Quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19.
 
Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam (Quỹ) do Bộ Tài chính quản lý. Quỹ được lập ra để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. 
(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).
Quỹ có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19.
 
Nguồn thu của quỹ bao gồm các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vaccine, các loại hình vật chất khác của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho Quỹ; các nguồn vốn hợp pháp khác.
 
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Được sử dụng vốn nhàn rỗi để gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho quỹ nhưng phải đảm bảo an toàn.
 
Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19, trình Thủ tướng quyết định chi từ quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 theo quy định.
 
Bộ Tài chính xuất quỹ để chi theo nội dung Thủ tướng phê duyệt và căn cứ hồ sơ đề nghị của Bộ Y tế.
 
Theo Tùng Lâm/VTC.vn