Quản lý công dân bằng số định danh

14:40, 03/12/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2020, Sở Tư pháp đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch và hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế, thông qua số định danh cá nhân (SĐDCN), bảo đảm quản lý nhà nước về hộ tịch thực hiện nhanh chóng, khoa học, đáp ứng yêu cầu của người dân.
 
Số định danh cá nhân có thể tích hợp được những thông tin: Ảnh, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, họ tên cha mẹ, tình trạng hôn nhân, họ tên vợ hoặc chồng, họ tên con...  Với việc sử dụng SĐDCN sẽ giúp cung cấp mọi thông tin cá nhân từ khi họ sinh ra cho tới khi qua đời; đồng thời góp phần giảm thiểu gánh nặng quản lý bằng sổ hộ khẩu với nhiều thủ tục hành chính rườm rà như thủ tục tách, nhập khẩu, cấp đổi sổ tạm trú... 
Người dân được hướng dẫn thủ tục cấp số định danh cá nhân tại UBND phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi).
Người dân được hướng dẫn thủ tục cấp số định danh cá nhân tại UBND phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi).
Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) Nguyễn Thị Minh Thư cho biết: Sở Tư pháp đã hướng dẫn phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hệ thống quản lý, đăng ký hộ tịch của Bộ Tư pháp cung cấp, liên kết với cơ sở dữ liệu của Bộ Công an để cấp SĐDCN và cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Từ tháng 4.2020 đến nay, phường Trần Hưng Đạo đã làm giấy khai sinh và cấp SĐDCN cho 116 trẻ mới sinh. Hệ thống phần mềm này cũng rất thuận tiện, đơn giản, thời gian làm thủ tục chưa đầy 5 phút là hoàn thiện, nên được sự ủng hộ cao của người dân.
 
Việc triển khai cấp SĐDCN tại Quảng Ngãi thực hiện từ ngày 11.3.2020. Đến nay, 100% UBND cấp huyện, xã đã đăng ký tài khoản và thực hiện đăng ký khai sinh, cấp SĐDCN cho công dân và đã cấp cho 12.631 trường hợp. Quá trình thực hiện cho thấy, hệ thống phần mềm hiệu quả và độ chính xác cao, hạn chế được sai sót và tiết kiệm thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở các cấp. 
 
Tuy nhiên, công tác cấp SĐDCN vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập vì Luật Hộ tịch quy định giải quyết việc đăng ký khai sinh phải thực hiện trong ngày, nhưng đường truyền kết nối giữa phần mềm của Bộ Tư pháp và Bộ Công an luôn có sự cố dẫn đến việc cấp SĐDCN chậm; tỷ lệ sai lệch thông tin giữa sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh và các loại giấy tờ khác của công dân còn nhiều. Mặt khác, một số công dân có giấy tờ bị thiếu thông tin về quê quán, vì tại thời điểm đăng ký, biểu mẫu của Bộ Tư pháp không có thông tin quê quán. Công chức tư pháp thường bị luân chuyển, nhiều địa phương chuyển công chức văn hóa - xã hội, hội phụ nữ hoặc công an xã qua làm tư pháp - hộ tịch, không có chuyên môn về luật dẫn đến việc hủy hồ sơ sai sót còn xảy ra nhiều...
 
Để khắc phục những tồn tại, Sở Tư pháp đã kiến nghị Bộ Tư pháp, Bộ Công an cần có giải pháp để kết nối dữ liệu, cấp SĐDCN nhanh chóng, đáp ứng thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Đồng thời, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản liên quan đến công tác hộ tịch và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác này.
 
Bài, ảnh: TRUNG ÂN
 
 
 
.