Dồn sức thực hiện nhiệm vụ kép

15:15, 17/08/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Thế nhưng, suốt gần 8 tháng qua, Quảng Ngãi phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19. Tuy vậy, với quyết tâm cao, các địa phương trong tỉnh đang tập trung cao độ, kiên định giữ vững các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế theo một kịch bản kép: Vừa chống dịch, vừa duy trì phát triển sản xuất, ổn định đời sống người dân.
Hiện tại, các địa phương trong tỉnh đang tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, đề ra giải pháp, nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra trong năm 2020. Những chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt kế hoạch, nhưng hiện tại mới đạt ở mức thấp sẽ được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn để về đích sớm.
 
Đối với các chỉ tiêu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, đặc biệt là thu ngân sách, các địa phương triển khai cấp bách giải pháp giảm chi theo chỉ đạo của tỉnh và trung ương, đảm bảo không để xảy ra mất cân đối thu, chi. Hiện tại, một số địa phương đạt chỉ tiêu tăng trưởng cao là TX.Đức Phổ, huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn, TP.Quảng Ngãi... song cũng có không ít địa phương đang ở mức thấp. 
 
Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình kè sông Rin (Sơn Hà), nhằm đảm bảo công tác giải ngân đúng kế hoạch.             Ảnh: PV
Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình kè sông Rin (Sơn Hà), nhằm đảm bảo công tác giải ngân đúng kế hoạch. Ảnh: PV
Việc đánh giá, ước thực hiện chỉ tiêu năm 2020 cũng được các huyện, thành phố, thị xã gấp rút triển khai. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để các địa phương tiếp tục đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
 
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính: "Nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch năm"
 
Năm 2020 là năm có nhiều thách thức đặt ra với cả nước, trong đó có Quảng Ngãi. Suốt từ đầu năm đến nay, thực tế đặt chính quyền và người dân trong tâm thế sẵn sàng phòng, chống dịch Covid-19 thật tốt, nhưng vẫn phải duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, giữ nhịp độ tăng trưởng, chống suy thoái kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Đến nay, mặc dù khó khăn chồng chất, song kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng khá. 
 
Một số chỉ tiêu cơ bản như giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tín dụng ngân hàng... đạt ở mức bằng và cao hơn cùng kỳ. Lĩnh vực thu ngân sách, do ảnh hưởng chung, ban đầu dự đoán cả năm hụt 6.500 tỷ, song nhờ nỗ lực cao độ, con số này đã được giảm xuống còn khoảng 4.500 tỷ đồng; nếu nỗ lực cao và có giải pháp sát thực, thì hy vọng mức hụt thu sẽ tiếp tục được cải thiện.
 
Đối với các huyện, thị xã và thành phố, người đứng đầu cần bám sát chỉ đạo của tỉnh, rà soát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, đề ra giải pháp thích hợp, đảm bảo vừa phòng dịch hiệu quả, vừa thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp. Khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau dịch bệnh, thiên tai. Tăng cường huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án động lực, công trình trọng điểm, công trình phòng, chống bão lũ...
 
Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Trần Phước Hiền: "Phòng chống dịch, phòng chống thiên tai, ổn định phát triển kinh tế"
 
Từ nay đến cuối năm, Đức Phổ phải tập trung toàn lực cho nhiều nhiệm vụ, song có 3 nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên là: Phòng, chống dịch Covid - 19, duy trì và phát triển sản xuất, gắn với phòng, chống thiên tai hiệu quả. Hiện tại, người lao động làm việc tại KCN, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn vẫn duy trì việc làm.
 
Dù nhiều khó khăn, thách thức đặt ra cho thị xã, song TX.Đức Phổ không xin điều chỉnh chỉ tiêu phát triển. Bằng mọi giá, huy động toàn lực, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu cơ bản của năm 2020. 
 
Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 16,5%; huy động vốn đầu tư phát triển 6.000 tỷ đồng; thu ngân sách 185 tỷ đồng; tạo việc làm cho 8.600 lao động; đưa 3 xã Phổ Châu, Phổ Phong, Phổ Khánh về đích nông thôn mới. Bên cạnh đó, TX.Đức Phổ sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công cho giai đoạn 2021 - 2025 gắn với định hướng phát triển vùng, quy hoạch phát triển tỉnh, đảm bảo khả năng cân đối nguồn lực của huyện. Trước mắt, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công, quyết toán kịp thời các công trình, dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.
 
Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm: "Kiểm soát tốt dịch bệnh, từng bước khôi phục kinh tế"
 
Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm của huyện Nghĩa Hành gặp nhiều khó khăn, nhất là ngành thương mại-dịch vụ và việc làm cho người lao động trong doanh nghiệp cũng như xuất khẩu lao động. Năng suất, sản lượng cây trồng, đặc biệt là cây ăn quả đạt kết quả không cao, do nắng hạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc tái tạo đàn heo sau dịch tả heo Châu Phi gặp khó, do con giống đắt đỏ, tình hình kiểm soát dịch bệnh này chưa thực sự an tâm. Công tác vận động nhân dân tự xử lý rác thải vẫn chưa đạt kết quả. Vấn đề tranh chấp đất đai, nhất là đất lâm nghiệp vẫn còn xảy ra. Tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng một số công trình chậm trễ; công tác thu ngân sách chưa đạt.
 
 Tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản như đất, cát, đá trái phép vẫn diễn ra... Vì thế, từ nay đến cuối năm, huyện Nghĩa Hành sẽ ưu tiên phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế. Trước mắt là khắc phục dần những hạn chế nêu trên, tạo ra sức mạnh tổng hợp, tạo động lực để từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh. Nghĩa Hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, từng bước bố trí vốn hoàn thiện hạ tầng 2 cụm công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, đưa chợ Chùa vào khai thác, ổn định kinh doanh cho tiểu thương, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp cao điểm cuối năm.
 
Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Tạ Công Dũng: "Việc quan trọng nhất của năm 2020 là phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả"
 
Đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 7 tháng năm 2020, Sơn Tịnh có một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch năm, như phát triển công nghiệp - xây dựng, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, bê tông đường giao thông nông thôn; phát triển nông lâm ngư nghiệp... Đánh giá mức độ thành công của năm 2020, huyện cho rằng còn phải dựa vào kết quả khống chế dịch Covid-19 như thế nào. Trên địa bàn huyện có KCN Tịnh Phong, KCN VSIP, vì thế lượng người lao động trên địa bàn khá đông. Công tác kiểm tra, nhắc nhở các nhà máy, xí nghiệp duy trì sản xuất phải tăng cường đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch.
 
Trong 4 tháng cuối năm, cùng với tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm nay, huyện Sơn Tịnh còn triển khai lập kế hoạch cho năm 2021. Trong đó chú trọng công tác đánh giá, nhận định tình hình để đưa ra chỉ tiêu, giải pháp phù hợp. Đồng thời, tập trung rà soát lại các cơ chế chính sách, giải quyết cho được những nút thắt về cơ chế làm kìm hãm sự phát triển, làm hạn chế khả năng thu hút đầu tư.
 
THANH NHỊ  
(thực hiện)
 
 
 
.