Từ 1/7, mức lương của hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức tính thế nào?

22:08, 15/05/2020 [GMT+7]
.
Mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng theo tinh thần của Nghị quyết 86 của Quốc hội.
 
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

 

Theo dự thảo Thông tư, đối với cán bộ, công chức, viên chức… công thức tính mức lương như sau:
 
Đối với cán bộ, công chức, viên chức:
 
- Công thức tính lương:
 
Mức lương thực hiện từ 1/7/2020 = 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng
 
- Công thức tính các khoản phụ cấp:
 
Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/ 2020 = Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.
 
Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: 
 
Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức dưới đây:
 
Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 1/7/2020 = Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định.
 
Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố
 
Từ ngày 1/7/2020, quỹ phụ cấp được ngân sách Nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng.
 
Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an…
 
Quy định cụ thể về mức phụ cấp với các đối tượng này được thực hiện theo khoản 5, 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP.
 
(Theo Gia đình và Xã hội)
.