Vì mục tiêu an sinh xã hội

18:03, 16/06/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thành lập sau khi tái lập tỉnh Quảng Ngãi, đến nay BHXH tỉnh đã có 24 năm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà. Ngành BHXH đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân trong tỉnh nâng cao chất lượng cuộc sống.

TIN LIÊN QUAN

Mở rộng đối tượng tham gia

Ngay từ khi mới thành lập, BHXH tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để có những bước tiến vững chắc và thực hiện tốt các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) trên địa bàn tỉnh.

 Chính sách BHYT giúp người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Chính sách BHYT giúp người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn xác định việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, trong quá trình hoạt động, bằng nhiều biện pháp, BHXH tỉnh đã khai thác, mở rộng đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm đạt kết quả cao.

Nếu như năm 1995 số người tham gia BHXH, BHYT chỉ có gần 70.000 người, thì đến nay, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 1.167.935 người. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 97.000 người. Đặc biệt, số người tham gia BHYT là 1.164.915 người, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt trên 91% dân số, vượt 3,2% so với chỉ tiêu Chính phủ và UBND tỉnh giao.

Những năm qua, số thu BHXH, BHYT hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Bên cạnh việc mở rộng đối tượng tham gia, tăng nguồn thu, BHXH tỉnh luôn giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi cho người tham gia theo đúng pháp luật. Trong đó, BHXH thực hiện tốt việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, số chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đạt 1.141.143 triệu đồng...

Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Năm 2019 là năm thứ 7 Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, giai đoạn 2012 - 2020. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên từ việc tuyên truyền, vận động tới kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm... đều có sự phối hợp, tham gia của các cấp, ngành và các tổ chức liên quan. Vì thế, nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong các tầng lớp nhân dân đã nâng cao, tạo sự chuyển biến trong hành động, qua đó tích cực, chủ động thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm.

Trong năm 2019, BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, chủ động phân bổ quỹ khám, chữa bệnh BHYT; triển khai các biện pháp kiểm soát sự gia tăng chi phí khám, chữa bệnh, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người dân tham gia BHYT. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia. Trong đó, ngành BHXH chú trọng phát triển nhóm đối tượng BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; tăng thu, giảm nợ đọng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu, vượt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Quảng Ngãi.

Bài, ảnh: TRÍ PHONG


 

.
.