Giải quyết thủ tục hành chính: Nhiều nơi vẫn còn "cơ chế xin - cho"

13:42, 02/06/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Dù Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, nhưng công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở các đơn vị, địa phương vẫn chưa thực sự chuyển biến tích cực. Nhiều cơ quan cấp tỉnh chưa thực hiện đầy đủ, đúng quy trình về giải quyết TTHC. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện còn tùy tiện. Bộ phận một cửa cấp xã ở nhiều nơi chỉ mang tính hình thức...

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Minh Đạo.
Ông Nguyễn Minh Đạo.

Theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Minh Đạo, còn nhiều cán bộ, công chức, viên chức chưa thay đổi nhận thức về xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân; vẫn còn tư tưởng "ban phát, xin- cho" khi giải quyết TTHC.

PV: Ông đánh giá thế nào về công tác giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Minh Đạo: Qua theo dõi, Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm HCC) hoạt động khá tốt trong hơn một năm qua. Người dân, doanh nghiệp hài lòng và đánh giá rất cao kết quả giải quyết thủ tục, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ của 16 sở làm việc tại Trung tâm HCC. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận giải quyết đúng hạn đạt gần 96%. Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tăng vọt trong 5 tháng đầu năm 2019.

Bộ phận một cửa cấp huyện cũng đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy, trụ sở làm việc. Thái độ phục vụ của công chức, viên chức có nhiều thay đổi.

Bộ phận một cửa cấp xã cũng có sự thay đổi tích cực. Nhiều nơi tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại nhân sự và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả. Tác phong và lề lối làm việc của cán bộ cũng được quan tâm, chấn chỉnh.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đổi mới, thì việc giải quyết TTHC hiện nay vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Ngoài Trung tâm HCC tỉnh đã thực hiện việc giải quyết TTHC chuyên nghiệp, hiện đại, thì nhiều cơ quan cấp tỉnh còn lại vẫn chưa thực hiện đầy đủ, đúng quy trình về giải quyết TTHC. Đối với cấp huyện, bộ phận một cửa vẫn còn thiếu tính chuyên nghiệp. Việc xin lỗi người dân khi giải quyết bị trễ hẹn rất ít nơi thực hiện; tác phong, tinh thần phục vụ còn chưa cao. Với bộ phận một cửa ở cấp xã nhiều nơi hoạt động còn hình thức; tinh thần, thái độ phục vụ chưa nhiệt tình, còn có biểu hiện tiêu cực trong tiếp nhận giải quyết hồ sơ, nhất là trong lĩnh vực đất đai...

 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


PV: Theo ông, đâu là nguyên nhân của những hạn chế nêu trên?

Ông Nguyễn Minh Đạo: Qua giám sát giải quyết TTHC của các cấp trong thời gian qua, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế. Nhiều cơ quan, địa phương ban hành rất nhiều văn bản, nhưng lại thiếu kiểm tra, kiểm soát; chưa thực sự chú trọng đến công tác kiểm soát TTHC trong chính nội bộ cơ quan, địa phương mình để kịp thời ngăn chặn sai sót, tiêu cực. Đây là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. Việc chậm triển khai phần mềm quản lý của bộ phận một cửa cấp huyện (đến nay chỉ có 4/14 huyện kết nối), cấp xã, nhằm kết nối dữ liệu về tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết vào hệ thống thông tin một cửa của tỉnh để Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát, theo dõi việc thực hiện giải quyết TTHC cũng là nguyên nhân làm cho hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã chưa được kiểm soát chặt chẽ. Còn có cán bộ, công chức, viên chức chưa thay đổi nhận thức về xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân khi giải quyết TTHC, bắt người dân phải lệ thuộc vào mình...

PV: Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần phê bình lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương thiếu tinh thần trách nhiệm trong phối hợp giải quyết TTHC, ông đánh giá thế nào về việc khắc phục của các cơ quan, đơn vị bị phê bình?

Ông Nguyễn Minh Đạo: Nhiều cơ quan sau khi bị Chủ tịch UBND tỉnh phê bình, nhắc nhở đã tích cực kiểm điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết TTHC. Tuy nhiên, cũng còn một số cơ quan chưa thực sự nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm của mình, vẫn còn tình trạng chậm phối hợp trả lời để cơ quan chuyên ngành tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh xem xét quyết định trong hoạt động cấp phép đầu tư.

Thời gian đến, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường kiểm tra đột xuất, định kỳ đối với những địa phương chưa làm tốt công tác giải quyết TTHC, những địa phương có nhiều dư luận phản ánh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ giải quyết TTHC cho công chức, viên chức; phối hợp với các cơ quan rà soát, đơn giản hóa thủ tục, trong đó tiếp tục đề xuất UBND tỉnh phê duyệt rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng; thực hiện tốt việc tiếp nhận, tham mưu xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức qua đường dây nóng, qua các kênh thông tin...


XUÂN THIÊN
(thực hiện)


                       
 

.
.