Nâng cao vị thế giai cấp công nhân

14:20, 01/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi, đội ngũ công nhân lao động trong tỉnh tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Họ đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước và có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Xây dựng đội ngũ lớn mạnh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Quang Tòa cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền giúp công nhân viên chức (CNVC), lao động (LĐ) hiểu được vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, CNVC - LĐ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, ngành, đơn vị.

Công nhân Công ty South Sea Leatherwres (KCN VSIP Quảng Ngãi) trong ca sản xuất.
Công nhân Công ty South Sea Leatherwres (KCN VSIP Quảng Ngãi) trong ca sản xuất.


Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CNVC - LĐ, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành, tạo điều kiện cho hàng chục nghìn lượt CNVC - LĐ tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo. Nhờ đó đến nay, toàn tỉnh hiện có trên 78.132 CNVC - LĐ đã qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với cơ chế thị trường, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ mới...

Từ năm 2013 đến nay, Quảng Ngãi đã thành lập 120 tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp 28.795 đoàn viên; giới thiệu cho Đảng 8.000 đoàn viên công đoàn ưu tú và có gần 6.300 người được kết nạp vào Đảng.

Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Phát huy vai trò tiên phong trong việc phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, CNVC - LĐ trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Các phong trào thi đua trong CNVC - LĐ luôn gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua của ngành, địa phương, đơn vị. Qua đó, khơi dậy sức mạnh to lớn trong CNVC - LĐ, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực hành chính được nhiều cơ quan, đơn vị cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân...

Trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có hàng trăm công trình, giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng kỹ thuật mới áp dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ năm 2013 đến nay, có 96 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của CNVC - LĐ tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và trung ương đoạt giải thưởng. Trong đó có 17 giải pháp, sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo...

Điển hình trong phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật là công nhân lao động của Công ty CP  Đường Quảng Ngãi, Công ty CP Môi trường đô thị, Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi, Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi, Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Vina... Tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi, phong trào “Ý tưởng sáng tạo” thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia. Mỗi năm có gần 100 ý tưởng sáng tạo của công nhân lao động được công ty khen thưởng và áp dụng vào thực tiễn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Quang Tòa khẳng định: "Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của giai cấp công nhân. Sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn và sự phát triển của giai cấp công nhân đã khẳng định vai trò, vị thế của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong đời sống chính trị và xã hội".

Bài ảnh: HƯƠNG MINH
 

.
.