Xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư

15:07, 21/04/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhiều năm qua, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết trong giúp đỡ nhau làm ăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

TIN LIÊN QUAN

Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh được triển khai từ năm 2009. Đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã hoàn thành các tiêu chí thôn, tổ dân phố văn hóa. Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, hội đoàn thể triển khai sâu rộng 6 nội dung của cuộc vận động, 3 tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa và 4 tiêu chuẩn xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa. Trên cơ sở đó, các địa phương đã triển khai đến các hộ gia đình để cùng nhau xây dựng khu dân cư đạt "6 không" (không có hộ nghèo; không có tội phạm; không có đơn thư vượt cấp; không có người vi phạm quy định về an toàn giao thông; không vi phạm môi trường; không sinh con thứ ba).

Diện mạo nông thôn  mới ở thôn văn hóa An Hà III, xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa).
Diện mạo nông thôn mới ở thôn văn hóa An Hà III, xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa).


Trước đây, ở huyện Trà Bồng, đời sống người dân rất khó khăn, nhiều tập tục lạc hậu tồn tại trong sinh hoạt của người dân... Thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, đến nay huyện Trà Bồng có 50/55 thôn đạt thôn, tổ dân phố văn hóa và 7.800/8.900 hộ đạt gia đình văn hóa...  Đây cũng là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố tiêu biểu.

Nhờ đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, đến nay huyện Tư Nghĩa đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thị trấn La Hà và sông Vệ đạt đô thị loại V. Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Tiến cho biết: Khi triển khai phong trào TDXDĐSVH, Sở VH-TT&DL đã chọn huyện Tư Nghĩa làm điểm. Sau 2 năm thực hiện thành công, năm 2000, tỉnh tiếp tục nhân rộng phong trào này trên địa bàn toàn tỉnh.

Khi triển khai phong trào, hằng năm huyện đều kiện toàn ban chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, triển khai nhiều biện pháp truyền thông, lồng ghép các chương trình trong các ngày hội đại đoàn kết ở cơ sở; biểu dương người tốt việc tốt; đánh giá các quy ước, hương ước và gia đình đạt văn hóa hằng năm... Qua đó phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại, yếu kém. Đến nay, huyện Tư Nghĩa có 100% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; trong đó có 32 thôn, tổ dân phố được công nhận lần 3.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Huỳnh Thị Phương Hoa, qua hơn 10 năm thực hiện phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa đã góp phần tạo không khí thi đua lao động, sản xuất; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hằng năm, có 100% thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa đạt chuẩn văn hóa và xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước có hiệu quả. Đến nay, hầu hết các thôn, tổ dân phố đều tổ chức triển khai xây dựng nếp sống văn hóa. Toàn tỉnh hiện có 940/1.150 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa...


Bài, ảnh: MAI HẠ

.
.