Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2019

22:17, 21/04/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Từ 1/7/2019, lương cơ sở sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng theo tinh thần của Nghị quyết 70/2018/QH14. Theo đó  sẽ có những điều chỉnh về cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức.
 
Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập…

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội, mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019 được tính như sau:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức

- Công thức tính mức lương

Mức lương từ ngày 01/07/2019  

     =      

1,49 triệu đồng/tháng 

    x     

Hệ số lương hiện hưởng

- Công thức tính mức phụ cấp

+ Đối với các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp từ ngày 01/07/2019

     =      

1,49 triệu đồng/tháng

     x   

Hệ số phụ cấp hiện hưởng

+ Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung:

Mức phụ cấp từ ngày 01/07/2019


 =

Mức lương từ 1/7/2019


+

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung từ 1/7/2019


x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

+ Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

- Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệnh bảo lưu (nếu có)

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu từ ngày 01/07/2019


=


1,49 triệu đồng/tháng


x


Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện có (nếu có)

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Công thức tính mức hoạt động phí như sau:

Mức hoạt động phí từ ngày 01/07/2019

=

1,49 triệu đồng/tháng

x

Hệ số hoạt động phí theo quy định

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Từ ngày 1/7/2019, quỹ phụ cấp được ngân sách Trung ương khoán đối với mỗi cấp xã, thôn, tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an;

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Dự kiến thông tư nêu trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.
 
PV
.