Cập nhật lúc: 13:10, 17/01/2018 [GMT+7]
.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018


(Baoquangngai.vn)- Chiều 16.1, Sở Lao động- Thương binh& Xã hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017 đã được Sở LĐTB& XH  và các địa phương triển khai kip thời và đồng bộ.  Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động có nhiều chuyển biến tích cực; công tác đào tạo nghề được quan tâm. Cụ thể, đã giải quyết việc làm mới và thêm việc làm cho 39.500 lao động, trong đó, xuất khẩu lao động 1.742 người, xuất khẩu lao động theo Quyết định 71 của Thủ tướng Chính phủ 132 lao động…
 
Công tác giảm nghèo và một số chính sách về hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến ngày 31.12.2017, toàn tỉnh còn 39.127 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,16% ( giảm 1,9%), trong đó, miền núi còn 22.697 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 36,97% ( giảm 4,96%). Các chế độ đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em được thực hiện đầy đủ và ngày càng được các tầng lớp xã hội quan tâm, giúp đỡ. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng người có công cách mạng, gia đình liệt sỹ nhân Kỹ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ được tổ chức chu đáo; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường và thực hiện có chuyển biến tích cực. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lao động, người có công và xã hội thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế được hội nghị chỉ ra để có hướng khắc phục trong thời gian tới như: Công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động có sự chuyển biến nhưng còn chạm, chưa đáp ứng so với nhu cầu việc làm; Giải quyết chế độ, chính sách cho người có công, thực hiện an sinh xã hội ở một số nơi chưa kịp thời, chưa chính xác; Công tác đào tạo nghề chưa thật sự gắn liền với giải quyết việc làm; Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững;…
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Năm 2018, trong công tác lao động, người có công và xã hội, Sở LĐTB &XH và các địa phương tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Bộ LĐTB &XH, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Nghị quyết của HĐND tỉnh; các chương trình, đề án, kế hoạch,. .của UBND tỉnh giao cho ngành. Thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp; có giải pháp chuyển đổi cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế; đối mới mạnh mẽ công tác đào tạo nghề, đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp và gắn với giải quyết việc làm...
 
Đồng thời, thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chế độ ưu đãi cho người có công cách mạng. Thực hiện tốt các chương trình, dự án về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương hành chính. 
 
Sở LĐTB &XH cũng đề ra những chỉ tiêu chủ yếu như: Giải quyết việc làm mới và thêm việc làm cho khoảng 40. 000 lao động; Vận động đưa lao động đi xuất khẩu lao động: 1.800 người; Tổng số HSSV đang học nghề đến 31.12. 2018: 23. 420 người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so với tổng số lao động đạt 51%; Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,59%, riêng các huyện miền núi giảm 5,47%;  Tỷ lệ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên tổng số lao động toàn tỉnh: 30%. 
 
H.P
 
.