Cập nhật lúc: 15:06, 29/08/2017 [GMT+7]
.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính về đất đai


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 12.6.2017, UBND tỉnh có Quyết định số 418/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai. Quy chế nêu rõ trách nhiệm, thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước; mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến làm các TTHC về đất đai.

TIN LIÊN QUAN

Quy chế trên được xem là một bước đột phá mới trong công tác giải quyết hồ sơ về đất đai cho người dân, thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng CCHC của lãnh đạo tỉnh.
 
Quy định thời gian cụ thể cho từng khâu

Từ tháng 1.2015, tỉnh ta sáp nhập các Văn phòng đăng ký đất đai 14 huyện, thành phố về một đầu mối ở cấp tỉnh. Tuy nhiên, lúc đó không có một quy chế phối hợp và quy định rõ trách nhiệm của các ngành có liên quan, dẫn đến tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần ở UBND xã, phường, thị trấn cũng như phòng TN&MT ở cấp huyện, thành phố. Thực trạng đó dẫn đến thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân có thể kéo dài. Do đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định 418 nhằm tháo gỡ vướng mắc trên.

Người dân làm các TTHC tại UBND xã Bình Phú (Bình Sơn).
Người dân làm các TTHC tại UBND xã Bình Phú (Bình Sơn).


Giám đốc Sở TN&MT Đỗ Minh Hải cho biết, thời gian cấp mới giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu quy định là 30 ngày, trong đó quy định rõ thời gian giải quyết tại Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Phòng TN&MT, UBND huyện, thành phố hay Sở TN&MT là bao nhiêu ngày... Các thủ tục liên quan đến ngành dọc thì được phép thời gian bao lâu, nếu liên quan đến chính quyền địa phương cơ sở để xác định nguồn gốc sử dụng đất và thời điểm sử dụng đất, thời gian được bao nhiêu ngày đều đã được quy định cụ thể. Quy chế còn nói rõ, việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC  trong lĩnh vực đất đai.

Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Trần Văn Mẫn cho biết, sau khi có Quyết định 418, huyện đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các phòng ban liên quan để thực hiện chỉ đạo theo quyết định, trong đó giao cho Phòng TN&MT triển khai quyết định này, giám sát việc thực hiện các quyết định ở các xã; đồng thời giao cho Bộ phận một cửa và Văn phòng ĐKĐĐ tiếp nhận kịp thời và xử lý ngay các tài liệu đăng ký của dân; giao cho xã bố trí người chuyên tiếp nhận TTHC và nghiêm cấm những chuyện lồng ghép các chương trình, các khoản kinh phí đóng góp để ra điều kiện cho việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

UBND TP.Quảng Ngãi cũng đã triển khai ngay quyết định trên cho các đơn vị có liên quan; có văn bản chỉ đạo cho các xã, phường xác định nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện quyết định như thế nào và phải tuyệt đối tuân thủ, chấp hành theo quyết định. Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng cho rằng, quá trình tổ chức thực hiện Quyết định 418 đã đem lại nhiều kết quả, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong từng khâu giải quyết lộ trình TTHC về đất đai. Chính vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng thì kiểm soát ngay được và xác định cá nhân, bộ phận nào phải chịu trách nhiệm khi để chậm trễ.
 
Nâng cao tinh thần trách nhiệm

Hiện nay, Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Mộ Đức còn gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết hồ sơ cho người dân, do cơ sở dữ liệu trên địa bàn huyện chưa đồng bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị của chi nhánh còn thiếu; hồ sơ giải quyết càng ngày càng tăng. Để đáp ứng đúng thời gian về giải quyết TTHC cho người dân theo Quyết định 418 của UBND tỉnh, đội ngũ CCVC Văn phòng đã nỗ lực làm thêm giờ và đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Mộ Đức Trà Việt Hùng, cho biết: Đơn vị đã ký cam kết thực hiện giải quyết TTHC cho công dân đạt trên 98%, nghĩa là trong 1 tháng có không quá 2% hồ sơ trễ hẹn. Đây được xem là động lực, mục tiêu để cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành công việc hằng năm của CBVC. Ngoài ra, đơn vị còn phân công nhiệm vụ theo vị trí đề án việc làm phù hợp với từng viên chức, người lao động, phù hợp với trình độ chuyên môn, để thực hiện có hiệu quả trong quá trình giải quyết TTHC về đất đai cho người dân, tổ chức.

Theo Giám đốc Sở TN&MT Đỗ Minh Hải, sự ra đời của Quyết định số 418 buộc các đơn vị có liên quan phải nâng cao trách nhiệm của mình đối với việc giải quyết TTHC cho công dân, góp phần thay đổi thái độ làm việc của từng CB,CCVC từ cấp tỉnh đến cơ sở. Sở cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định này đối với những bộ phận có liên quan. Các Văn phòng ĐKĐĐ phải cập nhật và gửi số liệu về Sở TN&MT để biết được cụ thể từng nhân viên các chi nhánh có giải quyết hồ sơ kịp thời cho người dân hay không.


Bài, ảnh: NG.TRIỀU
 

.
.