Cập nhật lúc: 16:15, 19/08/2017 [GMT+7]
.

Bộ Nội vụ đề xuất giảm cán bộ, công chức cấp xã


Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5-12-2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

 

  Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã theo hướng 5 chức danh công chức cấp xã được quy định phù hợp với các yếu tố đặc thù nông thôn, đô thị, hải đảo (quy định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu là trung cấp, nâng một bậc so với hiện hành). 
 
Dự thảo Nghị định cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án. Phương án 1: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 1 được giữ nguyên, giảm 1 người ở cấp xã loại 2 và 3. Theo phương án này sẽ giảm khoảng 7.698 cán bộ, công chức. Phương án 2: Số lượng cán bộ, công chức ở cấp xã loại 1, loại 2 được giữ nguyên, giảm 1 người ở cấp xã loại 3. Phương án này giảm khoảng 2.003 cán bộ, công chức.
 
Phong Thu/HNM
.