Cập nhật lúc: 06:09, 27/07/2017 [GMT+7]
.

Nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Hưởng ứng phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân tỉnh đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Hội trong công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới (NTM), mà chủ thể chính là nông dân.

TIN LIÊN QUAN

Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ hội từ cấp tỉnh đến cơ sở về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của tỉnh về xây dựng NTM để cán bộ các cấp hội có căn cứ pháp lý và có thêm kiến thức để vận động nông dân tham gia xây dựng NTM ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Hội viên nông dân xã Bình Mỹ (Bình Sơn) tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới.
Hội viên nông dân xã Bình Mỹ (Bình Sơn) tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Kết quả, từ năm 2012 - 2016 nông dân trong tỉnh đã đóng góp được gần 250 ngàn ngày công, hiến hơn 12ha đất và hàng trăm tỷ đồng để sửa chữa, làm mới, nâng cấp, mở rộng trên 285km đường liên thôn, liên xóm và kênh mương nội đồng; sửa chữa, làm mới trường học, trạm y tế... Đặc biệt, nhiều hộ nông dân đã tự nguyện hiến đất không yêu cầu đền bù để mở rộng đường thôn xóm, xây dựng hạ tầng nông thôn.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã tham gia đóng góp 87 nghìn ngày công để mở rộng đường giao thông nông thôn, tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng và hiến hơn 10.500m2 đất để mở rộng đường và đóng góp công sức để xây dựng các công trình công cộng.

  Bên cạnh đó, nông dân còn tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội, kế hoạch hóa gia đình; tham gia bảo đảm an toàn giao thông; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường nông thôn. Bình quân hằng năm có trên 200 nghìn hộ nông dân đăng ký phấn đấu, trong đó có gần 80% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Qua phong trào xây dựng NTM, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ở khu vực nông thôn ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 55/164 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập, 44 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo và 24 xã được công nhận là xã đạt chuẩn NTM.            
    

Bài, ảnh:  N. KHÂM


 

.
.