Cập nhật lúc: 20:10, 18/07/2017 [GMT+7]
.

Khảo sát mức độ ô nhiễm tại khu vực nghĩa địa TP. Quảng Ngãi và bãi rác Nghĩa Kỳ


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Tư Nghĩa, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội xã Nghĩa Kỳ tổ chức công bố kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm tại khu vực Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi và bãi rác Nghĩa Kỳ.
 
​​Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã Nghĩa Kỳ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương liên quan các vấn đề về môi trường nước, không khí tại khu vực nêu trên để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để gây bức xúc trong nhân dân.
 
Nghiên cứu, bổ sung điểm quan trắc môi trường nước, không khí tại khu vực này vào kế hoạch quan trắc hàng năm để thực hiện và công bố cho người dân biết; đồng thời làm cơ sở tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý hiệu quả. 
 
Sở Y tế (chủ đầu tư dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc (chủ đầu tư dự án: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ) tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch được duyệt, sớm đưa dự án vào vận hành khai thác, góp phần xử lý nguồn rác thải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Nhà nước và hạn chế ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh.
 
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, chủ các cơ sở chăn nuôi phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phê duyệt trong quá trình hoạt động sản xuất; khẩn trương xúc tiến việc thực hiện quy trình đóng cửa bãi chôn lấp rác thải (8ha) tại bãi rác Nghĩa Kỳ theo đúng quy định.
 
Được biết, bãi chôn lấp chất thải rắn Nghĩa Kỳ có tổng diện tích 28ha. Trong đó, 8ha là các hố chôn lấp cũ, hình thành từ năm 1996 để xử lý rác thải theo kiểu chôn lấp thô sơ. Công năng của bãi rác Nghĩa Kỳ là xử lý rác thải sinh hoạt cho TP.Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, bãi rác này phải “gánh" rác cho nhiều địa phương trong tỉnh, khiến lượng rác tập kết về đây tăng đột biến. 
 
PV
 
.