Cập nhật lúc: 13:58, 20/06/2017 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Ông Võ Huệ (TP.Quảng Ngãi) hỏi:  Mẹ tôi là người hưởng chế độ tử tuất hằng tháng nhưng qua đời vào năm 2015, lúc đó bà đã 85 tuổi. Xin hỏi, gia đình có được nhận khoản tiền gì khi bà qua đời không? Nếu có thì gia đình chúng tôi cần làm các thủ tục gì và gửi đến đâu?

Trả lời:

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hằng tháng khi chết từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 được hỗ trợ chi phí mai táng.

Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng này bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP, tức bằng 270.000 x 20 = 5.400.000 đồng.

Ông nộp giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử, hoặc quyết định tuyên bố đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đối với người chết là mẹ ông cho cơ quan BHXH huyện nơi chi trả trợ cấp, để BHXH tỉnh ra quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Ông nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng bao gồm các giấy tờ sau cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP:

- Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng;

- Bản sao giấy chứng tử;

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã, bản sao quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

THU HẰNG
 

.