Cập nhật lúc: 16:53, 22/06/2017 [GMT+7]
.

Tạm dừng hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông tại xã Đức Nhuận


(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công tại bãi cát thôn 3, thôn 4, xã Đức Nhuận (Mộ Đức); đồng thời thu hồi quyết định cấp phép trước đó của UBND huyện Mộ Đức để Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn huyện làm các thủ tục cấp lại giấy phép khai thác cát phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản hiện hành.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Mộ Đức tạm dừng hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công tại bãi cát thôn 3, thôn 4, xã Đức Nhuận; đồng thời khẩn trương thu hồi Quyết định số 139 ngày 17.5.2017 của UBND huyện Mộ Đức về việc cho phép 40 hộ dân tại xã Đức Nhuận khai thác cát bằng hình thức thủ công tại bãi cát thôn 3, thôn 4, vì Quyết định số 139 của UBND huyện Mộ Đức ban hành không phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản hiện hành.
 
Người khai thác cát bằng phương pháp thủ công ở khu vực sông Vệ
Người dân khai thác cát bằng phương pháp thủ công ở khu vực sông Vệ
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện kiểm tra thực địa và tổ chức họp 40 hộ dân khai thác cát thủ công xã Đức Nhuận để thông báo, giải thích về việc thu hồi giấy phép, tạm dừng việc khai thác để điều chỉnh giấy phép và thẩm định lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản hiện hành.
 
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản để dân địa phương nhận thức, hiểu biết chính sách pháp luật về khoáng sản và quy định của UBND tỉnh về quản lý khoáng sản; đồng thời phổ biến cơ chế, chính sách của UBND tỉnh liên quan đến quyền lợi địa phương nơi có khoáng sản khai thác được quy định tại Quyết định số 685b ngày 16.12.2016 của UBND tỉnh để người dân đồng thuận, hưởng ứng thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước.
 
Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Mộ Đức trong việc khoanh định khu vực khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công, làm cơ sở để UBND huyện Mộ Đức sớm cấp lại giấy phép khai thác cát bằng phương pháp thủ công cho 40 hộ dân xã Đức Nhuận; hướng dẫn phương pháp tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và quy định của pháp luật về cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản.
 
PV
.