Cập nhật lúc: 20:48, 27/04/2017 [GMT+7]
.

Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối các dự án giao thông


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất - Trà Khúc và dự án Đường đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2).

​Theo đó, đối với dự án Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất - Trà Khúc, giai đoạn I, đoạn qua địa phận huyện Bình Sơn và huyện Sơn Tịnh (nay là địa phận TP. Quảng Ngãi quản lý):

 

Công tác thi công đường Nguyễn Công Phương đang khiến người dân bức xúc, do kéo dài quá lâu.
Công tác thi công đường Nguyễn Công Phương đang khiến người dân bức xúc, do kéo dài quá lâu.

Không giao đất tái định cư cho các trường hợp có đất bị thu hồi thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất - Trà Khúc, đoạn qua địa phận huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chính sách quy định tại Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh có diện tích còn lại nhỏ hơn 100m2 nhưng có yêu cầu bố trí đất tái định cư theo chính sách quy định tại Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh (kể cả các trường hợp phát sinh ngoài các trường hợp được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 2044/CNXD-UBND ngày 29/4/2016).

UBND huyện Bình Sơn, UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm: Vận động thuyết phục, giải quyết đơn khiếu nại (nếu có) và thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Đối với dự án Đường đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), đoạn từ Ngã năm Mới đến nút giao đường Bàu Giang - Cầu Mới, giao UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND phường Nghĩa Lộ rà soát lại toàn bộ các trường hợp hộ gia đình, cá nhân có đất phía trước nhà (phạm vi từ đường ranh giới bồi thường 3,75m đến hiện trạng sử dụng đất) và công nhận hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để được bồi thường về đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ chứng minh phần đất phía trước nhà và chưa được thu hồi, bồi thường tại các dự án trước đây thì được bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, nhưng không có các loại giấy tờ chứng minh phần đất phía trước nhà và chưa được thu hồi, bồi thường tại các dự án trước đây, nay được UBND phường Nghĩa Lộ xác nhận và chịu trách nhiệm về nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm bắt đầu sử dụng đất, tình trạng tranh chấp về đất đai trình UBND TP.Quảng Ngãi công nhận hiện trạng sử dụng thì được bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

PV

.