Cập nhật lúc: 14:00, 12/12/2016 [GMT+7]
.

Tư vấn pháp luật


Bà Đàm Thị Linh (TP.Quảng Ngãi) hỏi: Tôi đang có nhu cầu mua một căn nhà trên mảnh đất dịch vụ. Tuy nhiên, người bán mới chỉ có quyết định giao đất của ủy ban chứ chưa có sổ đỏ. Vậy tôi xin hỏi thủ tục chuyển nhượng quyển sử dụng đất không có sổ đỏ như thế nào?

 Trả lời: Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây.

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Căn cứ theo quy định trên thì có thể thấy căn nhà bà định mua chưa đủ điều kiện để được chuyển nhượng bởi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 450 Bộ luật Dân sự quy định hình thức hợp đồng mua bán nhà ở như sau:“Hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Theo quy định của Luật Công chứng thì Hồ sơ công chứng phải có Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó.

Như vậy, có thể thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là điều kiện bắt buộc khi thực hiện giao dịch mua bán nhà cửa nên nếu muốn mua căn nhà đó thì bà cần chờ khi chủ nhà xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo giao dịch là hợp pháp.

Luật gia LAN ANH
 

.