Cập nhật lúc: 14:33, 18/12/2016 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Bà Trịnh Tuyết Mai, ở thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) hỏi: Lao động nữ tại cơ quan tôi đã tham gia liên tục bảo hiểm xã hội bắt buộc được 3 năm, mang thai đến tháng thứ 8 thì nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, một tháng sau khi nghỉ việc thì thai bị chết lưu. Xin hỏi, chế độ thai sản của lao động nữ này tính từ lúc nghỉ việc trước khi sinh hay tính từ lúc thai chết lưu?

Trả lời:


Tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: Trong thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh mà thai chết lưu, nếu lao động nữ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ quy định tại Điều 33 của Luật Bảo hiểm xã hội tính từ thời điểm thai chết lưu.

Như vậy, lao động nữ tại cơ quan chị ngoài việc được hưởng chế độ thai sản cho đến khi thai chết lưu, còn được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền nhưng tối đa không quá 50 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.


THU HẰNG
 

.