Cập nhật lúc: 09:19, 11/12/2016 [GMT+7]
.

Đẩy mạnh tuyên tuyền chính sách BHXH, BHYT


(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, BHXH tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, góp phần tăng đối tượng tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân.

TIN LIÊN QUAN

Những năm gần đây, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT. Ngành BHXH đã tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung của luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của ngành.

Nội dung tuyên truyền tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; làm rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, đơn vị; sự cần thiết và ý nghĩa của việc sửa đổi Luật BHXH, BHYT...

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Lê Quang Thích thăm bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.               ẢNH: KN
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Lê Quang Thích thăm bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. ẢNH: KN


Trong năm 2016, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng như tập huấn, tư vấn, đối thoại... BHXH tỉnh đã phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, tăng thời lượng phát sóng và tăng số lượng tin, bài chuyên mục trên Báo Quảng Ngãi. Websites BHXH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh thường xuyên đăng tải các tin, bài tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. BHXH tỉnh cũng đã tiến hành ký kết và triển khai chương trình phối hợp với các sở, ngành, đơn vị để triển khai, phổ biến Luật BHYT sửa đổi, bổ sung đến tận cơ sở bằng nhiều hình thức; đồng thời tổ chức đào tạo và cấp thẻ cho 128 đại lý, thành lập 252 điểm thu BHYT, BHXH tại các xã, phường, thị trấn, đại lý bưu điện... Nhờ đó đã hình thành mạng lưới cộng tác viên rộng khắp để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tại cơ sở.

Bên cạnh đó, BHXH các huyện, thành phố cũng tăng cường công tác đối thoại với nhân dân nhằm giải đáp, thông tin các nội dung về quyền lợi của đối tượng tham gia cũng như những quy định của Luật BHYT, BHXH để người dân hiểu rõ, chủ động tham gia. Điều này có tác động tích cực trong việc đưa Luật BHYT đi vào cuộc sống và hoàn thành chỉ tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Tính đến hết tháng 10.2016, toàn tỉnh có 1.059.664 người tham gia BHYT bắt buộc, đạt 84% dân số, vượt hơn 2% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Giám đốc BHXH tỉnh Trương Văn Nam cho biết, theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đến năm 2020 Quảng Ngãi đạt 90% dân số tham gia BHYT.

Để góp phần hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”, Đề án của Chính phủ về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; chủ động và tăng cường hơn nữa việc triển khai thực hiện các chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Trong đó, BHXH tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tăng cường tổ chức  các cuộc tọa đàm, đối thoại, các hoạt động tuyên truyền lưu động; đồng thời xây dựng, duy trì hoạt động của đội ngũ cộng tác viên để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

TRÍ PHONG
 

.
.