Cập nhật lúc: 15:35, 30/12/2016 [GMT+7]
.

BHXH tỉnh: Đẩy mạnh cải cách hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, BHXH tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), qua đó đã nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ được nâng lên, giảm thủ tục hồ sơ, giấy tờ và giảm thời gian đi lại cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

TIN LIÊN QUAN

Theo Nghị quyết số 21-NQ/TW Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, cùng với việc  thực hiện mục tiêu, giải pháp chủ yếu để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, thì việc nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ BHXH, BHYT được chú trọng. BHXH tỉnh xác định, mục tiêu CCHC phục vụ đối tượng tham gia BHXH, BHYT là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó chú trọng rà soát, chỉnh sửa các quy trình thực hiện tại đơn vị theo văn bản ngành cấp trên ban hành; thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng Internet; đồng thời nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức để tạo niềm tin, sự hài lòng của đối tượng tham gia BHXH, BHYT.   

 

Giao dịch BHXH, BHYT qua bộ phận
Giao dịch BHXH, BHYT qua bộ phận "một cửa" tại BHXH thành phố Quảng Ngãi.

Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, BHXH tỉnh đã giảm từ 115 thủ tục xuống còn 33 thủ tục; về số lượng hồ sơ giảm 56%; về chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu giảm 82%; về quy trình, thao tác thực hiện giảm 78%. Qua đó đã rút ngắn được thời gian giao dịch trực tiếp của các đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH theo quy định chung của ngành.  BHXH tỉnh cũng đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin và áp dụng các phần mềm chuyên ngành.

Đặc biệt, để tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch, BHXH tỉnh đã tích cực triển khai giao dịch hồ sơ điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN qua mạng Internet thông qua phần mềm BHXH điện tử. Đến nay có 2.585 đơn vị thực hiện giao dịch, chiếm 84,20%. Việc thực hiện giao dịch BHXH điện tử giúp giảm thiểu sai sót khi kê khai; giảm thiểu thời gian chờ đợi, đi lại của các tổ chức, cá nhân. Chị Nguyễn Thị Tạo, cán bộ Phòng Tổ chức hành chính - Kế hoạch tổng hợp, Công ty CP Đường Quảng Ngãi cho biết: “Công ty đóng BHXH, BHYTcho hàng nghìn người lao động. Từ khi BHXH tỉnh ứng dụng kê khai qua mạng đã giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, thuận lợi hơn trong công việc".

Trong năm 2016, ngành BHXH đẩy mạnh cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT”. Qua đó có nhiều cán bộ tham gia với nhiều sáng kiến mới, hiệu quả ứng dụng cao trong công tác CCHC.

BHXH tỉnh và Sở Y tế cũng đã phối hợp triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT. Đến nay, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đã thực hiện kết nối vào hệ thống, giúp giải quyết công việc nhanh chóng, tạo sự hài lòng cho người bệnh. Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, giúp cho việc quản lý, thực hiện mọi nghiệp vụ chuyên môn của ngành theo quy trình, thủ tục chuyên nghiệp, khoa học, nhằm phục vụ cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn ngày càng được tốt hơn.

Giám đốc BHXH tỉnh Trương Văn Nam, cho biết: Để thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách BHXH, BHYT, trong thời gian tới BHXH tỉnh tiếp tục  đẩy mạnh CCHC,  nâng cao hiệu quả hoạt động tại bộ phận “một cửa” tại cơ quan BHXH từ tỉnh đến huyện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp; thường xuyên nâng cấp các phần mềm quản lý nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong tình hình mới.                                                                
 
Bài, ảnh: TRÍ PHONG

 
.
.