Cập nhật lúc: 14:08, 23/11/2016 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Ông Phan Thành (TP.Quảng Ngãi) hỏi: Công ty tôi hiện nay đang tham gia đóng BHXH tại Quảng Ngãi, nhưng trụ sở lại đặt tại tỉnh Bắc Giang. Khi người lao động bị tai nạn lao động, hoặc đi giám định để nghỉ hưu trước tuổi, công ty chúng tôi có thể giới thiệu người lao động đi giám định ở Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Bắc Giang hay không? Kết quả giám định của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bắc Giang có được dùng để làm thủ tục nghỉ hưởng các chế độ BHXH cho người lao động ở BHXH tỉnh Quảng Ngãi không?

Trả lời:

Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế không quy định đơn vị sử dụng lao động buộc phải giới thiệu người lao động đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội để khám giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Vì vậy, đơn vị sử dụng lao động có thể giới thiệu người lao động đến Hội đồng giám định y khoa tỉnh Bắc Giang để giám định mức suy giảm khả năng lao động. Kết quả của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Bắc Giang được coi là căn cứ để giải quyết các chế độ cho người lao động.
                                              
THU HẰNG
 
.