Cập nhật lúc: 14:12, 07/11/2016 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Ông Đặng Hoàng (TP.Quảng Ngãi) hỏi:  Bố tôi đã nghỉ hưu, trong sổ hưu và thẻ BHYT ghi tên Đặng Hùng, nhưng trên chứng minh nhân dân là Đặng Văn Hùng. Xin hỏi, tôi muốn điều chỉnh tên của bố tôi theo chứng minh nhân dân có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào và nộp hồ sơ ở đâu?   
 

Trả lời:

 Thông tin ghi trên hồ sơ hưởng chế độ hưu trí hằng tháng của bố ông về tên không thống nhất với thông tin ghi trong chứng minh nhân dân, nay có yêu cầu điều chỉnh lại cho thống nhất. Đề nghị ông nộp hồ sơ để điều chỉnh nhân thân theo quy định tại Công văn số 2714/LĐTBXH-BHXH ngày 25.7.2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Công văn số 3328/BHXH-CSXH ngày 4.9.2014 của BHXH Việt Nam.

Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hằng tháng (theo Mẫu số 01 - ĐCNT) do người hưởng BHXH hằng tháng lập và ký, ghi rõ họ tên.

- Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch.
Hồ sơ nộp tại cơ quan BHXH huyện, thành phố nơi bố ông đang lĩnh lương hưu hằng tháng.
 

THU HẰNG
 

.