Cập nhật lúc: 15:13, 05/11/2016 [GMT+7]
.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chỉ thị 02 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh, huyện Tư Nghĩa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đối với công tác này.

TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Trung Thành – Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, cho biết: Huyện đã chỉ đạo các Phòng Nội vụ, Tư pháp, UBND các xã, thị trấn rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Qua rà soát, hầu hết các văn bản đã ban hành đều đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để áp dụng, thực hiện đúng quy định; tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện và hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn... để nhân dân biết và thực hiện đúng các quy định về TTHC.

Nhờ giải quyết các thủ tục nhanh gọn, huyện Tư Nghĩa là một trong những địa phương đi đầu trong thu hút doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất.
Nhờ giải quyết các thủ tục nhanh gọn, huyện Tư Nghĩa là một trong những địa phương đi đầu trong thu hút doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất.


Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo đúng quy định đã được UBND tỉnh và UBND huyện công bố. Các TTHC cơ bản giải quyết đúng thời gian quy định. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, làm cho mối quan hệ hành chính giữa tổ chức và công dân ngày càng minh bạch, công khai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, huyện cũng đã tổ chức lại 12 phòng, ban chuyên môn, 9 đơn vị sự nghiệp. Thuyên chuyển công tác trong huyện đối với 11 giáo viên; tiếp nhận và phân công công tác đối với 18 giáo viên ngoài huyện; chuyển đổi 27 vị trí công tác theo Quyết định 1000 đối với bộ phận kế toán các trường. Việc sắp xếp, luân chuyển cán bộ ở phòng, ban, đơn vị trực thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ trên các lĩnh vực một cách toàn diện.

Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công đều đúng thẩm quyền, đúng quy định. Chưa phát hiện những cá nhân, tổ chức tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huyện đang tiến hành triển khai mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cho cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện.

Khi huyện triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các lĩnh vực: Địa chính, công chứng, chứng thực, đăng ký kinh doanh, giải quyết chính sách, LĐ-TBXH, xây dựng... đã áp dụng và giải quyết nhanh chóng. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí phục vụ cho hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã được quan tâm hỗ trợ đầy đủ; công tác bố trí nhân sự cho các bộ phận được chú trọng.

Hiện nay, tại các xã, thị trấn đã niêm yết đầy đủ các bộ TTHC theo quy định tại cơ quan, thành lập tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. Nhờ đó, các vấn đề vướng mắc của các tổ chức, cá nhân được giải quyết nhanh chóng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, khảo sát việc thực hiện công tác CCHC vẫn chưa thật sự đạt hiệu quả, do thiếu sự đầu tư về cơ sở vật chất, trình độ năng lực của cán bộ phụ trách bộ phận một cửa còn hạn chế.

Ông Lê Trung Thành – Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: Trong thời gian đến, huyện tiếp tục thực hiện kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; mở các lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp cấp xã. Xây dựng lại Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Đề án tinh giản biên chế năm 2017.

Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện, đặc biệt tại UBND các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước tại tất cả các cơ quan thuộc huyện.

Tiến hành kiểm tra công tác CCHC ở UBND các xã, thị trấn; thực hiện các công việc được xây dựng trong kế hoạch CCHC; rà soát, đánh giá những công việc còn vướng mắc để kịp thời đề ra giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tổ chức tổng kết, đánh giá công tác CCHC năm 2016 để qua đó rút kinh nghiệm triển khai có hiệu quả trong những năm đến.

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN
 

.
.