Cập nhật lúc: 07:48, 03/11/2016 [GMT+7]
.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- UBND tỉnh đang tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Mục tiêu của Đề án là nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân; xây dựng đồng bộ hệ thống các cơ chế chính sách, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân...

TIN LIÊN QUAN

Có khởi sắc...

Trong giai đoạn 2010 - 2015, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành và cơ chế, chính sách đối với hoạt động rà soát, từng bước đơn giản hóa các TTHC, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, công dân. Theo đó, có 1.067 TTHC được rà soát, đơn giản hóa.

 

Cán bộ Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an tỉnh giải quyết TTHC cho công dân.
Cán bộ Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an tỉnh giải quyết TTHC cho công dân.


Ở lĩnh vực đầu tư, tỉnh đã công bố sửa đổi, bổ sung 34 TTHC về lĩnh vực đăng ký kinh doanh và công khai, minh bạch trong việc áp dụng thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp theo dõi thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 18/22 sở, ban, ngành và 13/14 huyện, thành phố thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, cơ chế một cửa theo hướng hiện đại.

Có 9/14 địa phương và 3 sở được phê duyệt đề án thực hiện cơ chế một cửa theo hướng hiện đại; trong đó, có 6 địa phương và 2 sở đã chính thức đi vào hoạt động. Đối với cấp cơ sở có 172/184 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa.

Từ năm 2011 - 2015, tỉnh đã ban hành 49 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; với 1.878 TTHC, với 1.615 TTHC mới ban hành, 174 TTHC sửa đổi, bổ sung, 89 TTHC bãi bỏ. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 184 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện niêm yết, công khai, minh bạch bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tổ chức thực hiện đăng nhập 1.638 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành vào cơ sở dữ liệu quốc gia; thực hiện công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, xã để người dân, doanh nghiệp biết thực hiện và giám sát.

 Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC được tập trung thực hiện nghiêm túc, nhất là TTHC trong một số lĩnh vực trọng tâm, hạn chế dần các TTHC rườm rà, bất hợp lý. Các cơ chế, chính sách, TTHC được công khai minh bạch. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, cơ chế một cửa theo hướng hiện đại được triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.
 

Trong đề án, tỉnh sẽ nghiên cứu xúc tiến thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Theo đó, 100% các TTHC liên quan trực tiếp đến tổ chức, công dân và doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công này. Thực hiện nghiêm túc việc hẹn và trả kết quả một lần, đúng cam kết, không yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần.

...vẫn còn nhiều việc phải làm

Hiện nay, UBND tỉnh đang tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện và ban hành Đề án đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách TTHC nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Trong đó có mục tiêu là mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư về giải quyết TTHC, về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80%. Bên cạnh đó, 80% các huyện, thành phố; tối thiểu 40% các xã, phường, thị trấn áp dụng mô hình bộ phận một cửa hiện đại.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC; trong đó chú trọng việc ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC, kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, kế hoạch đơn giản hóa TTHC.

Đồng thời rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC trong phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở này sẽ đơn giản hoặc đề xuất đơn giản tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh cần tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các ngành, các cấp với tổ chức, cá nhân về TTHC, đặc biệt là TTHC liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuế, hải quan, tài nguyên và môi trường, phân bổ ngân sách, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư nước ngoài, cấp phép xây dựng...

Mục tiêu được tỉnh cam kết thực hiện trong giai đoạn này và những năm tiếp theo là, cải tiến, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại; xây dựng triển khai thực hiện quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông để giải quyết các TTHC liên thông từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh và giữa các cơ quan hành chính nhà nước...
 

Bài, ảnh: NG.TRIỀU


 

.
.