Cập nhật lúc: 20:35, 19/10/2016 [GMT+7]
.

Chủ động kiểm soát, không để xảy ra việc xây dựng "nhà siêu mỏng"


(Baoquangngai.vn)- Để chấn chỉnh, xử lý tình trạng “nhà siêu mỏng” gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn TP.Quảng Ngãi và các địa phương trong tỉnh, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị trong việc quản lý, cấp phép xây dựng.

Theo UBND tỉnh, quan điểm, nguyên tắc chung của tỉnh trong vấn đề này là: Cơ quan nhà nước tham gia ngay từ khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có biện pháp xử lý, giải quyết cụ thể từng trường họp có khả năng gây ra tình trạng “nhà siêu mỏng” trên địa bàn tỉnh.

 

“Nhà siêu mỏng” ở góc đông bắc Quang Trung-Lê Thánh Tôn (TP. Quảng Ngãi).
“Nhà siêu mỏng” ở góc đông bắc Quang Trung-Lê Thánh Tôn (TP. Quảng Ngãi).

 

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng và thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phải linh hoạt trong việc vận dụng các quy định của pháp luật để đạt được mục tiêu: Đảm bảo công tác quản lý nhà nước, kiến trúc, quy hoạch, mỹ quan đô thị và giải quyết hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, yêu cầu của người dân trong thực tiễn.

Chủ đầu tư dự án có thu hồi đất phải có trách nhiệm kiểm soát, chủ động phát hiện phần diện tích đất còn lại nhỏ, không đủ điều kiện để xây dựng nhà hoặc có thể xảy ra việc xây dựng “nhà siêu mỏng” và hợp tác với đơn vị làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để báo cáo, đề xuất chính quyền địa phương phương án thu hồi, bồi thường luôn phần diện tích còn lại, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng quyền, lợi ích giữa các bên liên quan. Kinh phí bồi thường từ dự án hoặc thỏa thuận bồi thường giữa các hộ có lợi ích liên quan hoặc từ ngân sách địa phương đối với phần diện tích đất còn lại.

UBND tỉnh cũng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; quản lý việc cấp phép xây dựng hoặc chủ động ban hành hướng dẫn, quy định biểu mẫu áp dụng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo các định hướng như nêu trên./.

 

PV

 
.