Quy định "lạ" ở xã Nghĩa Thương

04:09, 22/09/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là, để được chứng thực, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)... người dân phải nộp tiền ủng hộ ngân sách xã. Tình trạng này đã kéo dài từ nhiều năm nay.

TIN LIÊN QUAN

Qua tìm hiểu một số hồ sơ chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa), chúng tôi nhận thấy, trước khi Chủ tịch UBND xã ký xác nhận vào hợp đồng, người chuyển nhượng QSDĐ "phải" nộp ủng hộ ngân sách xã một khoản tiền nhất định thì mới được giải quyết.

Bảng niêm yết công khai TTHC tại xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa).
Bảng niêm yết công khai TTHC tại xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa).

Cụ thể là, trường hợp của ông Trần Văn Bính (ở thôn La Hà 4), Phạm Mậu, Đào Phú Khánh (ở thôn La Hà 2)... đều phải nộp ủng hộ ngân sách xã với số tiền 500 nghìn đồng. Việc nộp tiền này được UBND xã ghi biên lai thu tiền, một số trường hợp người nộp tiền có ghi “giấy ủng hộ ngân sách xã”, nhằm thể hiện sự tự nguyện. Tuy nhiên, trực tiếp làm việc với một số cán bộ, công chức có liên quan thì được biết, việc nộp tiền này phần lớn không xuất phát từ tinh thần tự nguyện ủng hộ của người dân. Lãnh đạo UBND xã cho biết, việc làm này có từ một số nhiệm kỳ trước.

Giám đốc Sở Tư pháp tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra đột xuất hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC trong các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm về đất đai, thuế... Nếu phát hiện CB, CCVC vi phạm các quy định trong giải quyết các TTHC, tự đặt ra các thủ tục ngoài quy định gây phiền hà, sách nhiễu cho công dân, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh

Ông Nguyễn Thanh Hoài - Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC (Sở Tư pháp) khẳng định, việc làm đó của UBND xã Nghĩa Thương là trái với quy định của pháp luật trong thực hiện giải quyết TTHC cho người dân.

Cụ thể là, trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg, ngày 1.11.2007 về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh tình hình thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân.

Đồng thời, vi phạm Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8.6.2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; trái với nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa quy định tại Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương...

Không những thế, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân của UBND xã Nghĩa Thương cũng có nhiều thiếu sót. Đó là lời chứng thực hợp đồng, giao dịch của UBND xã Nghĩa Thương không thực hiện theo đúng mẫu lời chứng ban hành kèm theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16.2.2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Điều này thể hiện trong lời chứng thực Hợp đồng tặng cho QSDĐ của bà Lê Thị Cò với ông Trương Văn Dũng, ở thôn Điện An 1.

Việc giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũng có tình trạng thu thêm giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, không thực hiện đúng trách nhiệm của cơ quan thực hiện TTHC đã được quy định.

Kiểm tra ngẫu nhiên 5 hồ sơ đã tiếp nhận giải quyết trong năm 2016, thì có 2 trường hợp là hồ sơ của ông Đinh Duy Tâm và ông Đặng Quang Thái, đều thu bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và bản sao sổ hộ khẩu.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoài, để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương phải chấm dứt việc yêu cầu người dân đóng góp tiền ủng hộ ngân sách xã khi thực hiện TTHC, phải thực hiện hoàn trả toàn bộ số tiền đã yêu cầu người dân nộp ủng hộ ngân sách xã, khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng QSDĐ.

Sở Tư pháp đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo UBND xã Nghĩa Thương làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan đến việc thu tiền đóng góp của người dân trái với quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, có biện pháp, hình thức xử lý cá nhân sai phạm theo đúng quy định.


Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỀU
 


.