Cập nhật lúc: 22:31, 20/07/2016 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Triển khai tiếp nhận, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo các, sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố  tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh tham gia tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân.

​Theo đó, việc gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp gửi hồ sơ và nhận kết quả tại trụ sở các cơ quan hành chính là quyền lựa chọn của tổ chức và cá nhân.

 

Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn một trong các hình ​thức: Trực tiếp gửi hồ sơ và nhận kết quả tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

Các, sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh tham gia tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân (không áp dụng đối với thủ tục hành chính mà theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân phải có đến trực tiếp để giải quyết thủ tục hành chính).

Các doanh nghiệp bưu chính khi tham gia cung cấp dịch vụ tiếp nhận và chuyển trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh phải có phương án cung cấp dịch vụ bưu chính, niêm yết công khai và được Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ trả kết quả hồ sơ hành chính tại nhà thông qua hệ thống bưu điện là một bước tiến mới trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức.

PV

.