Cập nhật lúc: 11:05, 04/07/2016 [GMT+7]
.

BHXH tự nguyện: Nhiều chính sách mới


(Báo Quảng Ngãi)- Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, người dân sẽ được hưởng lương hưu, bảo đảm cuộc sống khi về già, không phải phụ thuộc vào con cái. Đây là chính sách an sinh xã hội rất quan trọng. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia của người dân hiện còn khá thấp.

TIN LIÊN QUAN

BHXH tự nguyện là loại hình BHXH mà người dân tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình, để hưởng các chế độ theo quy định. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện rất rộng, là người Việt Nam từ 15 đến 60 tuổi. Tham gia đóng BHXH tự nguyện, khi đủ điều kiện sẽ được hưởng lương hưu, chế độ tử tuất khi mất.

Loại hình này có từ năm 2008, nhưng số người dân tham gia còn ít. Theo thống kê của BHXH, 5 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh mới chỉ có 1.357 người tham gia BHXH tự nguyện. Nguyên nhân do công tác tuyên truyền chưa được chú trọng, dẫn đến người dân chưa hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

 

Tham gia BHXH tự nguyện, giúp người dân giảm gánh nặng cuộc sống khi về già.
Tham gia BHXH tự nguyện, giúp người dân giảm gánh nặng cuộc sống khi về già.


Người tham gia BHXH đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được lựa chọn đóng một lần cho những năm còn thiếu để có đủ 20 năm đóng BHXH và hưởng lương hưu ngay sau tháng đóng đủ 20 năm. Bà Trần Thị Thanh Vân, ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) cho biết: “Tôi đóng BHXH đã nhiều năm nay, nhưng còn thiếu 16 tháng, với số tiền gần 17 triệu đồng, mới đủ thời gian để nhận lương hưu. Quy định mới hiện nay đã tạo điều kiện cho tôi được đóng BHXH tự nguyện để hưởng đủ lương hưu, đảm bảo quyền lợi của mình”.
 

Quy định linh hoạt hơn
Ngày 15.2.2016, Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về BHXH tự nguyện có hiệu lực thi hành. Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ có nhiều lựa chọn, ưu đãi hơn. Phương thức cũ là đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng thì hiện nay được lựa chọn đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần đóng hoặc có thể đóng một lần cho nhiều năm về sau, nhưng không quá 5 năm một lần. Quy định linh hoạt này đã tạo điều kiện cho người tham gia lựa chọn phương thức phù hợp nhất với khả năng và thu nhập của gia đình.

Việc đa dạng hoá các mức đóng cũng tạo điều kiện cho người tham gia lựa chọn các mức phù hợp với thu nhập của gia đình. Theo đó, mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng; trong đó mức thu nhập tháng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Cơ chế khuyến khích này nhằm tăng diện phủ BHXH trong toàn dân.

Từ ngày 1.1.2018, người tham gia BHXH tự nguyện còn được Nhà nước hỗ trợ mức đóng theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Như vậy, người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 30%; hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%; các đối tượng khác mức hỗ trợ là 10%.

Ông Tiêu Sinh- Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: BHXH tự nguyện là một chính sách nhân văn. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người dân chưa được các địa phương quan tâm đúng mức, nên chưa phát triển đối tượng tham gia. BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền tính ưu việt của hình thức này; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên... các địa phương để thông tin về chính sách BHXH tự nguyện, giúp người dân hiểu rõ về lợi ích khi tham gia, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHXH trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội.


Bài, ảnh: Trí Phong 

.
.