Cập nhật lúc: 20:07, 29/06/2016 [GMT+7]
.

TP. Quảng Ngãi: Tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội


(Báo Quảng Ngãi)- “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa hiện đại. Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo thành công của cải cách hành chính (CCHC) và kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội...”, đó là mục tiêu TP. Quảng Ngãi đề ra trong kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020.

TIN LIÊN QUAN

Hiệu quả từ cơ chế “một cửa hiện đại”

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “Một cửa hiện đại” tại UBND TP. Quảng Ngãi (năm 2009), việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố thuận lợi hơn trước rất nhiều. Những lĩnh vực được thành phố đưa vào áp dụng như: Đất đai, hộ tịch, chứng thực, xây dựng nhà ở và quản lý đô thị, đăng ký kinh doanh, chứng minh nhân dân, giải quyết các thủ tục về nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ đất đai, nhà ở và thu các khoản phải nộp vào ngân sách (trên 50 thủ tục được giải quyết).

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của thành phố tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục nhà đất cho người dân.
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của thành phố tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục nhà đất cho người dân.


Hằng ngày, tại bộ phận này có hàng trăm người đến giao dịch, liên hệ giải quyết các thủ tục và nhận kết quả. Việc tiếp nhận và giao trả hồ sơ luôn đảm bảo trật tự trước – sau thông qua việc bốc số điện tử. Các phần mềm tin học được cán bộ công chức sử dụng thành thạo. Quá trình luân chuyển, xử lý hồ sơ qua các bộ phận được lãnh đạo UBND thành phố, thủ trưởng các phòng, ban liên quan kiểm soát, theo dõi chặt chẽ trên phần mềm...

Bên cạnh đó, thành phố hiện có 23/23 xã, phường thực hiện cơ chế “một cửa”. Trong 5 năm trở lại đây đã tiếp nhận và giải quyết trên 800 ngàn hồ sơ các loại (giải quyết sớm trên 141 ngàn hồ sơ, đúng hẹn gần 658 ngàn hồ sơ). Riêng 3 xã Nghĩa An, Nghĩa Hà và Nghĩa Phú sau khi sáp nhập vào thành phố theo Nghị quyết 123 được UBND thành phố phê duyệt Đề án “một cửa” trong năm 2015 và triển khai tổ chức thực hiện từ năm 2016.

Tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng cho biết: Trong giai đoạn 2016 - 2017, thành phố tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cụ thể, rút ngắn thời gian nộp thuế, đóng bảo hiểm xã hội; khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh kê khai và nộp thuế điện tử; đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng. Các cấp, các ngành tạo điều kiện tối đa về các thủ tục cho các doanh nghiệp đang triển khai đầu tư để nhanh chóng đi vào sản xuất.

“Chúng tôi xác định, hoạt động quản lý nhà nước của thành phố phải trên tinh thần phục vụ. Cán bộ, công chức, viên chức phải hết sức năng động, thân thiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết các thủ tục.

Hiện TP. Quảng Ngãi đã thành lập Tổ xúc tiến đầu tư do lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố làm tổ trưởng và các thành viên thuộc nhiều phòng, ban như: Quản lý đô thị, TN&MT, kinh tế... Tất cả thành viên đều kiêm nhiệm, nhưng có trách nhiệm phối hợp, liên kết với nhau tham mưu kịp thời cho lãnh đạo thành phố giải quyết nhiều vấn đề liên quan”, ông Phạm Tấn Hoàng nói.
 

Bài, ảnh: PHẠM DANH

 

.
.