Cập nhật lúc: 20:49, 07/06/2016 [GMT+7]
.

Khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Cụ thể, khẩn trương tổng hợp danh sách các hộ có nhu cầu vay vốn và phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn các hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ để thực hiện vay vốn theo quy định.

​Rà soát và quyết định loại bỏ các đối tượng không đảm bảo điều kiện; đồng thời, bổ sung các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ nhưng chưa có tên trong Đề án. Việc bổ sung các đối tượng phải đảm bảo không vượt so với Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2016. Trường hợp sau rà soát, số lượng hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ vượt so với Đề án được duyệt thì UBND các huyện, thành phố lập danh sách, báo cáo UBND tỉnh để xem xét quyết định.

Đối với các trường hợp trong quá trình lập, phê duyệt Đề án do sai tên, họ, chữ lót hoặc địa chỉ nơi cư trú làm ảnh hưởng đến việc hỗ trợ, giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, quyết định điều chỉnh cho phù hợp; báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Xây dựng.

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Quảng Ngãi bố trí đầy đủ nguồn vốn cho hộ nghèo vay theo Quyết định số 33 và chỉ đạo Phòng giao dịch tại các huyện, thành phố nhanh chóng làm thủ tục giải ngân vốn vay cho hộ nghèo đăng ký vay vốn làm nhà ở; đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn, đảm bảo đơn giản, thuận lợi nhất để người dân dễ tiếp cận được nguồn vốn.

PV

.