Cập nhật lúc: 15:51, 09/04/2016 [GMT+7]
.

Hỏi đáp về bầu cử


Hỏi: Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tiến hành thế nào?
 

Trả lời:

1.Việc lấy ý kiến của Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên tại thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố (sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố) không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn.

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Thành phần dự hội nghị do Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để mời cử tri đến dự.

3. Số lượng cử tri tham dự Hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến về người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND nơi có dưới một trăm cử tri thì tổ chức Hội nghị toàn thể, nhưng phải đảm bảo trên 50% số cử tri tham dự. Nếu có từ một trăm cử tri trở lên thì phải đảm bảo ít nhất là 55 cử tri tham dự.

4. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cùng cấp, người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị , thôn, tổ dân phố đã giới thiệu người ứng cử được mời tham dự  hội nghị./.
 

.