Cập nhật lúc: 13:51, 03/12/2015 [GMT+7]
.

Nhìn lại 5 năm tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội Nông dân


(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đã phát sinh nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết. Trong đó việc khiếu nại, tố cáo ở khu vực nông thôn có nơi diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội ở nông thôn.

 Để hạn chế tình trạng trên, 5 năm qua Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham gia cùng với chính quyền và các ngành chức năng thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 9.10.2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và triển khai thực hiện Quyết định số 81/2004/QĐ-TTg ngày 31.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Qua 5 năm thực hiện, Quảng Ngãi đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Hội Nông dân trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị.
Hội Nông dân trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị.


Đối với công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các cấp và các ngành chức năng phối hợp với Hội Nông dân các cấp thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 26. Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26 ở các cấp đã được củng cố, kiện toàn. Các thành viên Ban chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công tích cực tham gia phối hợp với Hội Nông dân để triển khai thực hiện Chỉ thị 26. Đối với các huyện, thành phố, đến nay đã có 162/183 cơ sở thành lập được Ban chỉ đạo ở xã, phường, thị trấn.

Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý và các sở, ngành liên quan mở 70 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật cho hơn 4.500 lượt cán bộ chủ chốt của các cơ sở Hội. Hội Nông dân các huyện, thành phố đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho trên 700 cán bộ cơ sở về nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cũng đã chủ động phối hợp cùng các cấp chính quyền, ban ngành chức năng, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức 2.110 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 260.540 lượt người là cán bộ, hội viên nông dân tham gia và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tư vấn pháp luật cho 274.261 lượt hội viên nông dân ở các xã thuộc diện di dời, giải tỏa để xây dựng khu công nghiệp và các xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng 23 xã điểm thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, nông dân.

Qua đó đã tổ chức được 92 buổi học tập, tuyên truyền phổ biến pháp luật với hơn 10.000 người tham dự và tổ chức 23 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ cơ sở Hội với 1.200 cán bộ tham dự. Đồng thời củng cố 100 chi hội, tổ nông dân hòa giải và các tổ tư vấn pháp luật ở cơ sở đi vào hoạt động ngày càng hiệu quả.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân đã tiếp và tư vấn pháp luật cho 274.261 lượt hội viên, nông dân; tiếp nhận hơn 9.579 vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh với nội dung chủ yếu tập trung vào vấn đề tranh chấp, khiếu nại về đất đai, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, tranh chấp về quyền thừa kế và việc làm thiếu trách nhiệm của một số cán bộ địa phương và  hòa giải thành được 8.325 vụ và cùng với các ngành chức năng giải quyết thành 1.572 vụ. Đặc biệt là có nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ hội viên, nông dân đã được các tổ kịp thời hòa giải thành tại khu dân cư, góp phần hạn chế nhiều đơn thư, vụ việc vượt cấp.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26 của tỉnh đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 26. Phát biểu tại hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ-Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh đánh giá cao về những thành tích của Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 5 năm qua và nhắc nhở các cấp Hội Nông dân trong tỉnh trong thời gian tới cần chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các sở, ngành hữu quan tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 26 và Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; nhất là trong quá trình thực hiện công tác này cần phải gắn với nội dung thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đạt được hiệu quả cao hơn...

 

Bài, ảnh: NGUYỄN KHÂM

 

.