Cập nhật lúc: 08:23, 25/11/2015 [GMT+7]
.

Hội Luật gia tỉnh: Nâng cao hiệu quả hoạt động


(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 20 năm qua, Hội Luật gia tỉnh đã không ngừng nỗ lực, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển. Các lĩnh vực hoạt động của Hội đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Ngày 25.11.1995, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định thành lập Hội Luật gia tỉnh. BCH lâm thời Hội Luật gia tỉnh gồm 7 ủy viên, do Luật gia Lê Công Hòa - Giám đốc Sở Tư pháp làm Chủ tịch. Sau hơn 2 năm, Hội kết nạp được 86 hội viên và quyết định thành lập 5 chi hội trực thuộc Tỉnh hội: Khối Đảng (các Ban Đảng Tỉnh ủy), Sở Tư pháp, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh.

 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nguyễn Chín trao Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nguyễn Chín trao Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các hội, đoàn thể, các sở, ngành và sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh từng bước phát triển, trưởng thành về mọi mặt. Đến nay, Hội Luật gia tỉnh có 766 hội viên. Nhiều hội viên Hội Luật gia tỉnh tham gia cấp ủy và là đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện; giữ chức danh lãnh đạo ở nhiều sở, ngành, cơ quan...

Ông Hà Văn Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh cho biết, từ ngày thành lập đến nay, Hội đã tổ chức 4 kỳ đại hội. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nhiệt tình, tâm huyết của giới luật gia trong tỉnh và sự kiên trì, nỗ lực rất lớn của các cấp hội đã xây dựng Hội từng bước phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tạo dựng vị thế vững chắc của Hội Luật gia.

Đưa pháp luật đến với người dân

Trong những năm qua, hội viên Hội Luật gia trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Năm 2015, Hội đã tham gia góp ý 5 dự án Luật, gồm: Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự thảo Luật Trưng cầu ý dân; Thủ tục tố tụng hành chính ở Việt Nam. Hội còn tích cực tham gia góp ý nhiều đề án, nghị quyết của HĐND tỉnh. Ngoài ra, các chi hội và hội luật gia các huyện, thành phố đã lồng ghép vào công tác chuyên môn của đơn vị, tham gia góp ý 67 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 16 văn bản quy phạm pháp luật của trung ương.

Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật luôn được các cấp hội luật gia trong tỉnh chú trọng thực hiện. Để phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Thường trực Tỉnh hội đã soạn và in 15.500 tờ gấp pháp luật về một số quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Tiếp công dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai 2013. Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2014 - 2016” trên địa bàn tỉnh, Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với hội luật gia các huyện và các phòng tư pháp tổ chức 24 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại 24 xã, với gần 1.900 người tham dự.

Ngoài ra, Hội Luật gia tỉnh thực hiện 6 đợt trợ giúp pháp lý cho người bị tạm giam, tạm giữ tại trại tạm giam và nhà tạm giữ các huyện trên địa bàn tỉnh. Qua đó, 105 bị can đã được nghe phổ biến một số nội dung về cơ bản của Bộ luật Hình sự về tội phạm, các hình phạt, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng và một số quy định về quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo... Trong năm 2015, Trung tâm Tư vấn pháp luật (thuộc Hội Luật gia tỉnh) còn thực hiện 32 đợt trợ giúp pháp lý lưu động với trên 2.000 người tham dự, nhờ đó đã tư vấn, giải đáp pháp luật 263 vụ, việc...

Ông Hà Văn Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh, nhấn mạnh: “Các hoạt động của các cấp hội luật gia trong tỉnh đều hướng đến mục đích bảo vệ lẽ phải, công bằng và tiến bộ xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, quyền tự do dân chủ của công dân; bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ đường lối, chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.
 
 
Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỀU


 
.
.