Cập nhật lúc: 18:17, 21/11/2015 [GMT+7]
.

Giải quyết thủ tục hành chính đất đai: Mỗi nơi một kiểu


(Báo Quảng Ngãi)- Trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Chính phủ đã xác định đất đai là một trong những lĩnh vực trọng tâm cần tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Thế nhưng, hiện một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại cần được tháo gỡ.

TIN LIÊN QUAN

“Ngâm” hồ sơ

Tại huyện miền núi Ba Tơ, trong quá trình giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, có trường hợp chậm trễ trong việc hẹn trả kết quả và trả kết quả cho công dân. Theo quy định của Chính phủ, thì tổng thời gian thực hiện thủ tục về đất đai đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều 61 được tăng thêm 15 ngày.

Công chức Bộ phận một cửa UBND TP.Quảng Ngãi hướng dẫn người dân TTHC về đất đai.                              Ảnh: PV
Công chức Bộ phận một cửa UBND TP.Quảng Ngãi hướng dẫn người dân TTHC về đất đai. Ảnh: PV


Như vậy, tổng thời gian tối đa để giải quyết TTHC này là không quá 30 ngày. Tuy nhiên, qua kiểm tra một số hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất năm 2014 và 2015 ở UBND huyện Ba Tơ, có hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất hẹn ngày trả kết quả và trả kết quả cho công dân không đúng thời gian quy định. Có thể kể đến hồ sơ của các ông: Trần Văn Minh (thôn Nước Tỉa, xã Ba Tiêu), Phạm Văn Hem (thôn Ba Lăng, xã Ba Ngạc), Ngô Anh Tuấn (tổ dân phố Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ)…

Bên cạnh đó, theo quy định của UBND tỉnh ban hành quy định, trình tự thủ tục lập hồ sơ thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh quy định thời gian là 18 ngày làm việc. Nhưng qua kiểm tra 6 hồ sơ được UBND huyện Ba Tơ tiếp nhận giải quyết, phiếu hẹn lại ghi là 30 ngày làm việc.

Trong khi đó, ở UBND huyện Minh Long, đối với thủ tục giao đất vẫn còn trường hợp chưa đảm bảo giải quyết TTHC đúng thời gian quy định. Theo quy định của Chính phủ, thời gian thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất là không quá 20 ngày (không kể thời gian giải phóng mặt bằng). Tuy nhiên, hồ sơ của ông Trịnh Ngọc Phú (thôn 3, xã Long Hiệp) có sự chậm trễ về thời gian giải quyết. Ngày 22.7.2014, ông Phú nộp đơn xin giao đất ở nông thôn, ngày 19.8.2014, Phòng TN&MT huyện Minh Long có Tờ trình số 64/TTr-TNMT đề nghị UBND huyện giao đất ở cho ông Phú, nhưng đến ngày 17.9.2014, UBND huyện mới có quyết định giao đất. Như vậy, là trễ hơn 1 tháng so với quy định.

Thu thêm giấy tờ

Hiện nay, đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSĐ), có trường hợp cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND các huyện Minh Long, Ba Tơ thu dư một số loại giấy tờ không đúng theo quy định. Theo quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thực hiện các quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, thì người đề nghị cấp GCNQSĐ chỉ nộp 1 bộ hồ sơ, trong đó không bao gồm bản sao hộ khẩu và bản sao Giấy chứng minh nhân dân của người chuyển nhượng.

Thế nhưng, hồ sơ đề nghị cấp GCNQSĐ do nhận chuyển nhượng của ông Trịnh Đình Nghiệp và vợ là bà Trần Thị Hồng Sâm (huyện Minh Long) thu dư 1 bản sao hộ khẩu, 1 bản sao Giấy chứng minh nhân dân của người chuyển nhượng là ông Cao Văn Long và bà Lê Thị Tuyết Minh, nhưng hồ sơ lại không có đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ. Còn hồ sơ của bà Huỳnh Thị Kim Hồng (số 92 Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ) thu thêm 2 bản sao GCNQSDĐ, trong khi 3 hồ sơ này đã thu bản chính GCNQSDĐ.

Theo quy định của UBND tỉnh, thì hồ sơ mà công dân phải nộp để thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm: Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất và giấy tờ về quyền sử dụng đất. Thế nhưng, một số hồ sơ về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Minh Long trước ngày 1.7.2014 vẫn thu thêm một số loại giấy tờ không đúng theo quy định, như trường hợp hồ sơ ông Võ Hùng (thôn 3, xã Long Hiệp) chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Phương Duy hay hồ sơ ông Trần Văn Tin (thôn 2, Long Hiệp) chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Đinh Trung Hải… đã thu bản chính GCNQSDĐ nhưng lại thu thêm bản sao giấy này có chứng thực. Điều này đã gây khó khăn và lãng phí cho công dân.

Nhiều giải pháp để khắc phục

Trước những tồn tại trong giải quyết TTHC đất đai ở các địa phương, Sở Tư pháp đề nghị UBND cấp huyện, xã tổ chức thực hiện một số giải pháp sau: Thường xuyên ban hành văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định của pháp luật; thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã tại trụ sở và trang thông tin điện tử của huyện; thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC vào tất cả các ngày trong tuần; việc giải quyết TTHC phải đảm bảo đúng thời gian, không yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm bất kỳ loại giấy tờ nào ngoài quy định; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC và đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ cho người làm đầu mối kiểm soát TTHC; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm soát TTHC…

 

NGUYỄN TRIỀU

 

.
.