Cập nhật lúc: 14:44, 11/10/2015 [GMT+7]
.

Hỏi đáp


Chị Lý Thị Thao, huyện Bình Sơn hỏi: Tôi sinh ngày 29.02.1990 âm lịch nhưng khi làm giấy khai sinh bố mẹ tôi khai là ngày 29.02 dương lịch. Mới đây tôi mới phát hiện ra ngày 29.2 không có trong lịch dương. Vậy tôi muốn sửa lại ngày sinh từ ngày âm lịch sang ngày dương lịch có được không và được thì tôi phải làm như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha mẹ, con, phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”. Nghị định cũng quy định việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, trong đó có cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký.

Trường hợp mà chị nêu, nếu có sự nhầm lẫn trong việc kê khai ngày tháng sinh từ ngày âm lịch thành ngày dương lịch thì chị sẽ được xem xét cải chính ngày tháng năm sinh trong bản chính Giấy khai sinh đó.
Do chị đã trên 14 tuổi nên cơ quan có thẩm quyền cải chính Giấy khai sinh cho chị là UBND cấp huyện.

Luật gia LAN ANH
 

.