Cập nhật lúc: 15:07, 16/09/2015 [GMT+7]
.

Giải quyết thủ tục hành chính: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu


(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định 1456/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg  ngày 10.6.2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Đây được xem là bước đột phá mới trong quá trình nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách TTHC.

 Năm 2015 được xác định là năm đột phá về cải cách TTHC, là năm cuối để tổ chức sơ kết công tác CCHC giai đoạn I (2011 - 2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn II (2016 - 2020) trong chương trình Kế hoạch tổng thể CCHC tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020. Vì vậy, công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nhiều TTHC được công bố sớm so với tiến độ công bố của bộ, ngành Trung ương; công tác thống kê, soạn thảo nội dung công bố TTHC đáp ứng về mặt thời gian và chất lượng…

Cán bộ UBND xã Bình Hải (Bình Sơn) hướng dẫn người dân giải quyết TTHC.
Cán bộ UBND xã Bình Hải (Bình Sơn) hướng dẫn người dân giải quyết TTHC.


Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai cải cách TTHC ở một số đơn vị, địa phương còn hình thức, nhiều TTHC phức tạp, chưa phù hợp, khó thực hiện song chậm được sửa đổi. Việc công khai TTHC chưa được quan tâm thường xuyên; tình trạng chậm công bố, niêm yết TTHC vẫn xảy ra khá phổ biến. Thời gian giải quyết TTHC tại một số đơn vị, địa phương còn kéo dài; số ít cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện TTHC còn có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của cá nhân và tổ chức, tạo “điểm nghẽn”, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế- xã hội, môi trường đầu tư của tỉnh.

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp chưa quán triệt sâu sắc và chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách TTHC cả trong các khâu xây dựng, kiểm soát việc ban hành và thực hiện. Vai trò của cơ quan kiểm soát TTHC trong công tác cải cách TTHC chưa được phát huy đúng mức.

Chính vì thế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10.6.2015, nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách TTHC, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã kịp thời có Quyết định số 1456/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác cải cách TTHC, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác này; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo xử lý nghiêm theo thẩm quyền cá nhân, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công khai, minh bạch TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, chậm trễ, tự ý thu thêm hồ sơ, giấy tờ, thu các khoản tiền không đúng với quy định trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm và thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định.

Kế hoạch của UBND tỉnh khuyến khích người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay, đề xuất sáng kiến trong cải cách TTHC để báo cáo UBND tỉnh xem xét triển khai, nhân rộng. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu người đứng đầu đơn vị trực thuộc tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; đồng thời chỉ đạo rà soát, đánh giá tác động và xác định chi phí tuân thủ TTHC thuộc phạm vi tham mưu quản lý, thực hiện của cơ quan, đơn vị mình, trên cơ sở đó đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết, giảm chi phí thực hiện TTHC.
 

Bài, ảnh: ĐÌNH NGUYÊN
 

.