Cập nhật lúc: 08:47, 20/08/2015 [GMT+7]
.

Lý Sơn: Kiểm soát dân số để phát triển bền vững


(Báo Quảng Ngãi)- Lý Sơn từng là địa phương có nhiều hạn chế trong công tác y tế, DS-KHHGĐ. Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên rất phổ biến. Thế nhưng trong vòng 5 năm trở lại đây, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về DS-KHHGĐ nên Lý Sơn đã từng bước kiểm soát tốt vấn đề dân số. Ý thức của người dân về sinh đẻ có kế hoạch cũng đã có những thay đổi tích cực.

Với đặc thù là vùng biển đảo, cần nhiều lao động để làm nghề đánh bắt thủy sản nên các gia đình ở Lý Sơn thường sinh nhiều con. Tuy nhiên, những năm qua, nhờ làm tốt các khâu tuyên truyền về DS-KHHGĐ, chú trọng thực hiện có hiệu quả Đề án 52 về kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020 nên Lý Sơn đã từng bước kiểm soát tốt công tác dân số tại địa phương. Thời điểm năm 1994, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của huyện là 3,5% thì đến năm 2015 đã giảm xuống chỉ còn 0,92%. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vào năm 1994 ở mức 40% thì đến năm 2015 chỉ còn 13%.

 

Chị Võ Thị Oanh (bìa phải), tuyên truyền viên dân số xã An Vĩnh phát tờ rơi về DS-KHHGĐ cho phụ nữ địa phương.
Chị Võ Thị Oanh (bìa phải), tuyên truyền viên dân số xã An Vĩnh phát tờ rơi về DS-KHHGĐ cho phụ nữ địa phương.


Chị Võ Thị Oanh – Cộng tác viên dân số xã An Hải, cho biết: Chúng tôi kiên trì tuyên truyền việc mỗi gia đình chỉ sinh 2 con để có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy cho tốt, con em mới có tương lai tốt hơn nên bây giờ người dân cũng đã nhận thức được và hạn chế sinh con thứ 3. Chị Võ Thị Nhà, thôn Tây xã An Vĩnh chia sẻ: Phụ nữ trẻ ở đây giờ sợ sinh nhiều con lắm. Ai cũng nhận thức được việc học hành, tương lai của con cái nên không dám sinh nhiều như thế hệ trước.

Hiện nay, huyện đảo Lý Sơn đã thoát khỏi những hạn chế, yếu kém trong công tác y tế, DS-KHHGĐ, nhất là giảm được tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Tuy nhiên, theo đánh giá của địa phương này thì mức giảm vẫn chưa bền vững. Do vậy, huyện đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực để tập trung thực hiện và tuyên truyền hiệu quả Đề án về kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển; về cân bằng giới tính khi sinh; sức khỏe sinh sản vị thành niên; sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số tại huyện đảo.

Bà Phạm Thị Thu – Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lý Sơn, cho biết: Trong thời gian tới, để kiểm soát tốt vấn đề dân số, chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền cho người dân địa phương nêu cao nhận thức trong việc thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Từ nay đến năm 2020, huyện đảo Lý Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 0,92% năm 2015 xuống còn 0,79%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm xuống dưới 10,6%.

Bài, ảnh: X.THIÊN
 

.