Cập nhật lúc: 20:05, 07/07/2015 [GMT+7]
.

Trợ giúp pháp lý góp phần xây dựng nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành tư pháp Quảng Ngãi chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM)”, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh (gọi là Trung tâm) đã chủ động triển khai thực hiện và cụ thể hóa Chương trình xây dựng NTM bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

TIN LIÊN QUAN

Trong những năm qua, Trung tâm đề ra chương trình xây dựng NTM trong hoạt động trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức như: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, hòa giải, trợ giúp pháp lý lưu động về cơ sở và sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã điểm xây dựng NTM của tỉnh. Điển hình như từ năm 2011 đến nay, Trung tâm đã tổ chức 5 đợt TGPL lưu động về xã Bình Dương (Bình Sơn), góp phần đưa xã trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn về xây dựng NTM. Điều này cho thấy, TGPL đã và đang từng bước tác động mạnh đến đời sống nhân dân ở cơ sở, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, đóng góp tích cực làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Giao thông nông thôn ở xã NTM Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa).
Giao thông nông thôn ở xã NTM Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa).


Để công tác TGPL phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, Trung tâm đã tiến hành biên soạn và cấp phát miễn phí sách, cuốn hỏi đáp và tờ gấp pháp luật cho người dân. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động như tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được Trung tâm chú trọng thực hiện. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các hội đoàn thể địa phương tổ chức các đợt TGPL lưu động về cơ sở, hướng dẫn cách thức tổ chức và nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL, cũng như cử trợ giúp viên pháp lý tham gia hòa giải ở cơ sở đối với những vụ việc dân sự, những mâu thuẫn, tranh chấp về đất đai, hôn nhân và gia đình…

Theo ông Bùi Phú Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm, đến tháng 6.2015, Trung tâm đã thực hiện TGPL cho 8.340 đối tượng (thực hiện TGPL bằng hình thức tư vấn là 7.833 đối tượng thông qua các đợt TGPL lưu động và tại trụ sở Trung tâm và các Chi nhánh; cấp phát miễn phí  hơn 61.000 đầu sách, cuốn hỏi đáp và tờ gấp pháp luật (về hôn nhân, gia đình,thừa kế, đất đai, giao thông đường bộ, khiếu nại, tố cáo...) cho người dân đang sinh sống tại các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; tham gia và hướng dẫn 67 câu lạc bộ TGPL sinh hoạt đúng quy định, hiệu quả; tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là 507 đối tượng) là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, người già, người khuyết tật, trẻ em; tổ chức thành công 545 đợt TGPL về hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã điểm về xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người dân nói chung, nhận thức về xây dựng NTM nói riêng, đồng thời tạo sự đồng thuận trong người dân trong việc phấn đấu và hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí về xây dựng NTM, từ năm 2011 đến nay, thông qua các đợt TGPL lưu động và hướng dẫn sinh hoạt câu lạc bộ TGPL ở cơ sở, Trung tâm đã thực hiện lồng ghép 450 đợt tuyên truyền, phổ biến nhiều quy định pháp luật dưới hình thức báo cáo các chuyên đề pháp luật cho hơn 55.900 lượt người dân dự nghe.

Đặc biệt, các chuyên đề về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề pháp luật mà người dân thường xuyên gặp phải trong cuộc sống hàng ngày như: Hôn nhân và gia đình, dân sự, đất đai, giao thông đường bộ, khiếu nại, tố cáo và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới… Từ đó, giúp mỗi người dân nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, xác định được mục tiêu của việc xây dựng nông thôn mới là nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở nông thôn, nhất là người dân nông thôn ở các vùng núi và hải đảo.

Ông Bùi Phú Vũ đánh giá, hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh, nhất là hoạt động TGPL lưu động về cơ sở đã góp phần giải tỏa những vướng mắc về pháp luật của người dân, hạn chế những phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, giúp người dân nâng cao ý thức thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. TGPL đã góp phần đưa các xã đang xây dựng NTM tăng dần số tiêu chí về xây dựng NTM và từng bước tác động tích cực đến nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong việc nâng cao trách nhiệm của mình để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng NTM.

Bài, ảnh: ĐÌNH NGUYÊN
 

.
.