Cập nhật lúc: 15:43, 01/07/2015 [GMT+7]
.

Quan tâm hơn nữa đến cán bộ nữ


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Kết luận số 55-KL/TW ngày 18.1.2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa X “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã tăng cường việc thực hiện nguyên tắc bình đẳng giới, tạo cơ hội cho phụ nữ khẳng định vị trí, vai trò trong xã hội.

Mới đây, Hội LHPN tỉnh cùng với các ban, ngành của tỉnh đã thực hiện việc giám sát về công tác quy hoạch cán bộ nữ tại một số địa phương trong tỉnh theo Kết luận số 55 của Ban Bí thư. Qua giám sát cho thấy, công tác cán bộ nữ trong thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương đã quy hoạch và cử cán bộ nữ tham gia các lớp đào tạo về công tác chuyên môn để cơ cấu cán bộ nữ vào các vị trí nhất định. Theo kết quả khảo sát ban đầu, các địa phương đã đảm bảo tỷ lệ cấp ủy viên là nữ không dưới 15% theo Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo  Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác cán bộ nữ, phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp uỷ đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt từ 35% đến 40%.

Đoàn cán bộ của tỉnh giám sát việc thực hiện công tác cán bộ nữ tại huyện Tư Nghĩa.
Đoàn cán bộ của tỉnh giám sát việc thực hiện công tác cán bộ nữ tại huyện Tư Nghĩa.


Ba Tơ được đánh giá là một trong những địa phương có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các chức danh lãnh đạo chiếm tỷ lệ cao. Đồng chí Phạm Viết Nho-Bí thư Huyện ủy Ba Tơ cho biết, nhiệm kỳ 2010-2015 toàn huyện có 18/57 nữ cán bộ công chức tham gia các chức danh lãnh đạo, quản lý (chiếm gần 32%), trong đó khối Đảng có 5 đồng chí, khối chính quyền có 8 đồng chí và 5 đồng chí thuộc khối đoàn thể.

Tại huyện Sơn Hà, công tác cán bộ nữ cũng được địa phương đặc biệt quan tâm. Đồng chí Nguyễn Thái- Phó Bí thư Huyện ủy Sơn Hà cho biết: Tỷ lệ nữ đối với đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 đạt trên 24% đối với cấp huyện và trên 22% đối với cấp xã. Nhiệm kỳ 2015- 2020, tỷ lệ nữ trong quy hoạch cấp ủy đối với cấp huyện là 27%, trong Ban Thường vụ 25%, các chức danh chủ chốt của huyện gần 29%; trưởng, phó phòng thuộc huyện là 27,5%. Đối với cấp xã thì tỷ lệ nữ trong quy hoạch cấp ủy đạt gần 24%, trong Ban Thường vụ đạt trên 13%, các chức danh chủ chốt đạt gần 13%. Riêng tỷ lệ nữ trong quy hoạch cán bộ quản lý các trường học trực thuộc huyện đạt gần 74%.  

Thực tế cho thấy, trước khi có Kết luận số 55 của Ban Bí thư, công tác cán bộ nữ vẫn chưa được chú trọng. Tư tưởng thiếu tin tưởng vào cán bộ nữ đã làm ảnh hưởng đến cách nhìn nhận, đánh giá, lựa chọn, đào tạo, sử dụng cán bộ nữ. Bên cạnh đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền ở nhiều địa phương về bình đẳng giới, về vai trò và năng lực của phụ nữ chưa cao. Chính vì vậy, tỷ lệ nữ tham gia vào cấp ủy và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền các cấp đạt rất thấp. Mặt khác, người phụ nữ thường có đức tính nhường nhịn lại phải thực hiện cùng lúc hai vai trò, đó là vừa tham gia công tác xã hội vừa quán xuyến công việc gia đình nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn nhân lực cán bộ nữ. Vì vậy để đảm bảo bình đẳng giới cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị.

Từ khi thực hiện Kết luận số 55 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa X “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, công tác cán bộ nữ ở các địa phương trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo đề xuất của đồng chí Võ Văn Tiết-Phó Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa: “Tỉnh cần có chế độ chính sách đảm bảo cho cán bộ nữ đi học nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và có chính sách thu hút sinh viên nữ tốt nghiệp ĐH chính quy về công tác tại các địa phương, nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và các chức danh chủ chốt ở địa phương”.

Bà Phạm Thị Thu Trang-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh  tiếp tục đề xuất cấp ủy giới thiệu cán bộ nữ đi đào tạo, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới. Riêng Hội LHPN tỉnh cũng sẽ tăng cường bồi dưỡng cho chị em trong BCH từ cơ sở đủ chuẩn và trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, Hội cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền để cán bộ nữ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để được cơ cấu vào các chức vụ cao hơn theo tinh thần của nghị quyết đề ra, nhằm đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới.

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
 

.