Cập nhật lúc: 08:47, 01/07/2015 [GMT+7]
.

Mặt trận với phong trào toàn dân bảo đảm ATGT


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp đặc biệt quan tâm. Trong đó, MTTQ các cấp đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn khu dân cư...

Để phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm ATGT" thực sự đi vào chiều sâu, hằng năm Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Công tác tuyên truyền về ATGT được triển khai sâu rộng trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở, nhất là Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Qua đó đã huy động nguồn lực của nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, tổ chức các mô hình đoạn đường thanh niên tự quản, đảm bảo trật tự văn minh đô thị...

Công an TP.Quảng Ngãi kiểm tra giấy tờ xe của người tham gia giao thông.
Công an TP.Quảng Ngãi kiểm tra giấy tờ xe của người tham gia giao thông.


Ông Lê Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh cho biết, là thành viên của Ban ATGT tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã tích cực triển khai Phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” trên địa bàn toàn tỉnh. Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều ban hành kế hoạch chỉ đạo MTTQ các huyện, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền về ATGT đến tận cơ sở. Mặt trận các cấp lấy tiêu chí xây dựng gia đình, khu dân cư bảo đảm trật tự ATGT và tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ là một trong những nội dung bình xét công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”... “Ủy ban MTTQVN tỉnh xác định công tác tuyên truyền, vận động phải thường xuyên, liên tục, không chỉ tập trung vào các tháng cao điểm mà thường xuyên, lâu dài. Trong quá trình triển khai thực hiện phải lồng ghép với các chương trình, các phong trào thi đua yêu nước... ” , ông Lê Văn Sáu khẳng định.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức cho nhân dân, các khu dân cư, xã, phường, thị trấn đăng ký cam kết và thực hiện bảo đảm ATGT. Mặt trận tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng kết việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động. Qua vận động, tuyên truyền đã có khoảng 80% gia đình và 100% khu dân cư ký cam kết thực hiện các tiêu chí gia đình, khu dân cư bảo đảm trật tự ATGT và tiêu chí văn hóa giao thông. Mặt trận các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không uống rượu bia khi tham gia giao thông và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. UBMTTQVN tỉnh xây dựng và nhân rộng mô hình “Khu dân cư 6 không”. Trong đó, tiêu chí thứ 4 “khu dân cư không có người vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự ATGT” được nhân rộng ra phạm vi toàn tỉnh. Việc triển khai mô hình này trong 11 năm qua đã có 2.295/3.018 khu dân cư đạt tiêu chí này, bằng 76%.

Cũng theo ông Lê Văn Sáu, gắn với việc thực hiện mô hình “Khu dân cư 6 không”, mặt trận chỉ đạo các khu dân cư phải thành lập và tổ chức ra mắt Tổ tự quản để công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả. Tổ tự quản có nhiệm vụ thường xuyên, liên tục tổ chức tuyên truyền, vận động đông nhân dân thực hiện các chương trình phối hợp như giữ gìn vệ sinh môi trường; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình... Kinh phí hoạt động của Tổ tự quản dựa vào nguồn ngân sách hỗ trợ cho từng Khu dân cư và vận động xã hội hóa. Mặt trận cũng chỉ đạo các địa phương phối hợp với các hội đoàn thể nhân rộng mô hình “Đoạn đường tự quản” vì đây là mô hình rất hiệu quả và hoạt động song song với mô hình “Khu dân cư 6 không”...

Với sự tham gia chủ động, tích cực của MTTQ các cấp, phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” đã huy động sức mạnh, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các hội, đoàn thể, góp phần từng bước hạn chế, đẩy lùi TNGT, giữ vững ANTT ở từng địa bàn dân cư.

Bài, ảnh: BÁ SƠN
 

.