Cập nhật lúc: 08:58, 10/06/2015 [GMT+7]
.

Hỏi đáp


Anh Nguyễn Văn Lành, TP Quảng Ngãi hỏi: Tôi đã gửi đơn khiếu nại lần hai đến nay đã hơn 2 tháng mà việc khiếu nại của tôi vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Vậy tôi có thể gửi đơn khởi kiện đến Tòa án để khởi kiện hành chính được không, hay phải chờ kết quả giải quyết khiếu nại lần hai.

Trả lời: Theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai là không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Đối với trường hợp khiếu nại lần hai, hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Như vậy, nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai mà khiếu nại không được giải quyết (vụ việc không thuộc các trường hợp phức tạp theo quy định) thì anh có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính mà không cần chờ có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của cơ quan có thẩm quyền.     
 

Luật gia: Lan Anh

.