Cập nhật lúc: 20:59, 06/04/2015 [GMT+7]
.

Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng phát huy hiệu quả


(Báo Quảng Ngãi)- Từ năm 2014 đến nay, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm huyện và kiểm lâm địa bàn tham mưu cho các huyện và các xã vùng trọng điểm triển khai thực hiện nội dung Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm mùa khô do UBND tỉnh ban hành. Kết quả bước đầu cho thấy việc bảo vệ rừng theo hợp đồng đã phát huy được hiệu quả.

Đa số nhân sự được UBND của 123 xã trọng điểm cháy rừng lựa chọn để ký hợp đồng đều phù hợp với quy định. Đó là những người có độ tuổi dưới 40, sức khỏe tốt và có kinh nghiệm, có uy tín với nhân dân trong công tác bảo vệ rừng.

 

Qua nguồn tin báo của lực lượng bảo vệ rừng theo hợp đồng, kiểm lâm kiểm tra, phát hiện gỗ vận chuyển trái phép trên địa bàn miền núi Quảng Ngãi.
Qua nguồn tin báo của lực lượng bảo vệ rừng theo hợp đồng, kiểm lâm kiểm tra, phát hiện gỗ vận chuyển trái phép trên địa bàn miền núi Quảng Ngãi.


Sau khi ký hợp đồng, ngành Kiểm lâm Quảng Ngãi đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) cho 126 người ở 123 xã của 12 huyện. Nội dung tập huấn chủ yếu là hướng dẫn những kiến thức cơ bản về rừng; triển khai, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Cùng với đó là hướng dẫn các biện pháp, kỹ năng bảo vệ rừng và PCCCR; xây dựng Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, bản và xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR... Qua tập huấn, các học viên đã nắm được các kiến thức cơ bản về bảo vệ rừng, PCCCR và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ rừng, PCCCR... để về địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, những người bảo vệ rừng theo hợp đồng đã tham gia phối hợp với kiểm lâm địa bàn và công chức xã thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nhân dân có ý thức bảo vệ rừng, PCCCR và hướng dẫn người dân biết kỹ thuật đốt rẫy, đốt thực bì sau khai thác rừng trồng một cách an toàn; ghi sổ theo dõi công tác PCCCR; tham mưu cho xã thành lập tổ, đội PCCCR theo nhóm liền kề.

Lực lượng bảo vệ rừng theo hợp đồng còn thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện và báo tin cho Hạt Kiểm lâm, UBND xã ngăn chặn các hành vi phá rừng, cháy rừng và săn bắt động vật rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, góp phần ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

 Để Quy chế hợp đồng được thực hiện nghiêm túc, Hạt Kiểm lâm các huyện đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND các xã trong vùng trọng điểm cháy rừng thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động bảo vệ rừng của xã; thanh toán tiền phụ cấp và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho người được hợp đồng theo đúng quy định. Hạt Kiểm lâm các huyện còn tổ chức họp giao ban hằng tháng, quý để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của người hợp đồng để kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR.

Qua thực tế, trong năm 2014, do thời tiết khô nóng kéo dài nên toàn tỉnh đã xảy ra 29 vụ cháy rừng, gây ảnh hưởng 58,87ha rừng trồng với mức độ thiệt hại từ 10-100%. Dù vậy, hầu hết các vụ cháy rừng đều được các hợp đồng bảo vệ rừng phát hiện sớm và có thông báo, phối hợp với chủ rừng, cùng các nhóm hộ liền kề và lực lượng chữa cháy rừng cơ sở, chính quyền địa phương tham gia chữa cháy kịp thời bằng thủ công, không phải huy động lực lượng chữa cháy của huyện, tỉnh.

Điều này cho thấy hoạt động của lực lượng hợp đồng bảo vệ rừng bước đầu đã phát huy hiệu quả. Tuy tần suất số vụ cháy cao hơn so với năm trước, nhưng thiệt hại của từng vụ cháy không lớn. Vì vậy, trong thời gian đến Hạt Kiểm lâm các huyện nên tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã triển khai thực hiện tốt hơn nữa Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng của tỉnh đã ban hành.
 

Bài, ảnh: NGUYỄN KHÂM
 

.
.