Cập nhật lúc: 16:30, 17/04/2015 [GMT+7]
.

Hòa giải ở cơ sở:Vẫn còn nhiều bất cập


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 21.1.2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Sau hơn 1 năm triển khai, bên cạnh những hiệu quả tích cực, công tác hòa giải ở cơ sở còn nhiều khó khăn, bất cập cần sớm được quan tâm, tháo gỡ.

Chuyển biến bước đầu

Để thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, thời gian qua, các địa phương đã rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, tổ hòa giải, hòa giải viên. Hiện nay, toàn tỉnh có 474 cán bộ làm công tác quản lý công tác hòa giải ở cơ sở; 1.531 tổ hòa giải; 9.099 hoà giải viên ở cơ sở tại 1.099 thôn, tổ dân phố.
 

Tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) ngày 14.4, HĐND tỉnh (khoá XI) sẽ bàn và thông qua quy định một số mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Sau một năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã biên soạn, in, cấp phát 1.100  tập tài liệu cấp phát cho các đối tượng tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; 2.000 tờ gấp pháp luật cấp phát cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 7 lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về hòa giải cơ sở  cho các đối tượng là cán bộ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên cơ sở… Các địa phương cũng đã tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện, thành phố. Các tổ hòa giải hoạt động nhiệt tình và rất có hiệu quả, số vụ hoà giải thành ngày càng cao (trung bình từ 70-80%).  

Hoạt động của các tổ hòa giải trong thời gian qua, đã góp phần đưa pháp luật về ngay tại cơ sở, nơi cư trú và sinh sống của người dân. Đồng thời, góp phần rất lớn trong việc nâng cao dân trí pháp lý, ý thức chấp hành pháp luật, giải tỏa kịp thời những vướng mắc pháp luật, giảm bớt các vụ khiếu kiện vượt cấp, các tranh chấp, mâu thuẫn trong đời sống nhân dân; đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, mang lại hiệu quả tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Vẫn còn nhiều bất cập

Sau khi được luật hóa, công tác hòa giải ở cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Ông Phạm Minh Hòa – Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, thời gian qua, sự phối hợp công tác của các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng PBGDPL tỉnh và một số sở, ngành chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ trong việc triển khai những kế hoạch, chương trình về phổ biến giáo dục pháp luật, nên hiệu quả chưa cao, hoạt động chủ yếu vẫn là sự tham mưu của các sở ngành chuyên môn. Một số cơ quan, địa phương thiếu phối hợp, ít trao đổi thông tin, tham gia họp triển khai công tác… Năng lực một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế, thiếu kỹ năng tuyên truyền, ít được cập nhật về kiến thức pháp luật… nên chất lượng hoạt động chưa cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác PBGDPL còn thiếu, gây khó khăn trong việc tổ chức các buổi tuyên truyền, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Thực tế, nguồn kinh phí ở địa phương hầu hết không đảm bảo để hỗ trợ, thậm chí có địa phương không bố trí kinh phí cho hoạt động này, nên không khuyến khích sự nhiệt tình tham gia của các hòa giải viên. Ông Phạm Minh Hòa cho biết thêm, nhiều cấp ủy, cơ quan, chính quyền địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức đối với công tác PBGDPL nói chung và công tác hòa giải ở cơ sở nói riêng, chưa xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải triển khai đều đặn, thường xuyên. VHòa giải ở cơ sở:Vẫn còn nhiều bất cập

iệc bố trí kinh phí còn cầm chừng, chưa đảm bảo các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chưa phát huy được tính tích cực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Cán bộ làm công tác pháp chế của các ngành vẫn chủ yếu là kiêm nhiệm nên không có nhiều thời gian, điều kiện để thực hiện công việc tuyên truyền PBGDPL ngoài công tác chuyên môn của đơn vị. Lực lượng trực tiếp tham mưu về công tác tuyên truyền, PBGDPL còn thiếu, chưa nhạy bén trong cải tiến phương pháp PBGDPL, làm hạn chế hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là công tác hòa giải ở cơ sở.
    

X.Thiên

 

.