Cập nhật lúc: 07:58, 02/10/2014 [GMT+7]
.

Những hành vi bị cấm trong kê khai tài sản, thu nhập


Người có nghĩa vụ kê khai tài sản nhằm thực hiện minh bạch trong phòng, chống tham nhũng phải thực hiện trách nhiệm như thế nào? Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong kê khai tài sản, thu nhập?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5, Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện trách nhiệm:
 

1. Kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định này.

2. Giải trình trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội dung liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập, nguồn gốc tài sản tăng thêm khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền.

3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập.

4. Thực hiện quyết định xử lý vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền.

Đồng thời, Điều 6, Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong kê khai tài sản, thu nhập:

1. Kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời; tẩu tán tài sản; che giấu thu nhập dưới mọi hình thức.

2. Khai thác, sử dụng trái pháp luật Bản kê khai; lợi dụng việc minh bạch tài sản, thu nhập để gây mất đoàn kết nội bộ; gây khó khăn, cản trở việc xác minh tài sản, thu nhập; xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của người được xác minh hoặc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

3. Cố ý làm sai lệch nội dung, hủy hoại Bản kê khai.

4. Làm sai lệch hồ sơ, kết quả xác minh; tiết lộ thông tin của hồ sơ xác minh tài sản, thu nhập khi chưa được phép của người có thẩm quyền.


Theo Báo Hà Nội mới

.