Cập nhật lúc: 09:24, 26/09/2014 [GMT+7]
.

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Ba Tơ: Tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới


(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện miền núi Ba Tơ đã tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới, từng bước xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu.

TIN LIÊN QUAN

Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng bào các DTTS huyện Ba Tơ đã có nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả, góp phần thay đổi bộ mặt các khu dân cư trên địa bàn huyện. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, nhiều gia đình đã tạo cho mình nếp sống văn minh hiện đại, từng bước xóa bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu, chú trọng nâng cao dân trí.

Dệt thổ cẩm ở Làng Teng (Ba Tơ).                 Ảnh: V.Xuân
Dệt thổ cẩm ở Làng Teng (Ba Tơ). Ảnh: V.Xuân


Trong 5 năm qua, toàn huyện có 11.300 hộ, 92/105 thôn được công nhận gia đình, thôn văn hóa. Chất lượng danh hiệu văn hóa cũng dần được nâng lên. Việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa cũng được cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia. Trong năm 2013, có trên 88% cơ quan, đơn vị được công nhận là cơ quan, đơn vị văn hóa. Từ phong trào này đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa…

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, đồng bào các DTTS trong huyện đã tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Nhiều hộ gia đình đã chia sẻ, giúp đỡ về vốn, giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn kinh nghiệm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo tổ chức sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

Công tác xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao và các cuộc vận động xã hội khác đều được đồng bào các DTTS ở địa phương hưởng ứng nhiệt tình. Nhờ đó, đời sống văn hoá tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương ngày càng đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn huyện có 95% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia, 85% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghe và xem truyền hình đạt từ 95-98%... Các thiết chế văn hóa ngày càng được củng cố, bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

Bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS huyện Ba Tơ luôn được gìn giữ và phát huy.
Bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS huyện Ba Tơ luôn được gìn giữ và phát huy.


Cũng từ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, những năm qua, thông qua cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Uỷ ban Trung ương MTTQVN phát động, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân trong huyện đã hưởng ứng, đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp hơn 1,5 tỷ đồng; vận động xây dựng 334 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá trên 10 tỷ đồng. Vận động các DN, nhà hảo tâm đóng góp trên 10 tỷ đồng hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn do thiên tai, hỏa hoạn, góp phần ổn định cuộc sống của những gia đình không may gặp khó khăn.

Những kết quả đạt được nêu trên đã có tác dụng thiết thực trong việc đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa quê hương Ba Tơ ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Đây cũng chính là động lực, là nền tảng để đồng bào các DTTS Ba Tơ bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Bài, ảnh: Sông Thương 

.