Cập nhật lúc: 09:29, 21/08/2014 [GMT+7]
.

Quy định mới về đấu thầu, đặt hàng bảo trì đường bộ


Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ là: Kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng công trình đường bộ; bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ thì thực hiện theo phương thức đấu thầu, trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện đấu thầu thì thực hiện theo phương thức đặt hàng.

Bên cạnh đó, thực hiện theo phương thức đấu thầu đối với việc sửa chữa công trình đường bộ, bao gồm: Sửa chữa hư hỏng, thay thế bộ phận công trình, thiết kế công trình được thực hiện định kỳ theo quy định của quy trình bảo trì công trình đường bộ nhằm khôi phục, cải thiện tình trạng kỹ thuật của công trình đường bộ mà bảo dưỡng thường xuyên công trình không đáp ứng được; sửa chữa đột xuất công trình đường bộ bị hư hỏng do chịu các tác động đột xuất như mưa bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy nổ hoặc những tác động thiên tai đột xuất khác hoặc khi có biểu hiện có thể gây hư hỏng đột biến ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, khai thác công trình hoặc có khả năng xảy ra sự cố dẫn tới thảm họa.

Ngoài ra, thực hiện theo phương thức đặt hàng trong trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện đấu thầu đối với: Các sản phẩm, dịch vụ công ích có tính chất xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá trị không lớn hơn 1 tỷ đồng; các sản phẩm, dịch vụ công ích có tính chất tư vấn có giá trị không lớn hơn 500 triệu đồng.

Thông tư nêu rõ, công tác sửa chữa đột xuất khắc phục hậu quả bão, lũ, sự cố thiên tai: thực hiện theo phương thức đặt hàng và phù hợp với quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ.

Với các sản phẩm, dịch vụ công ích có tính chất xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá trị không lớn hơn 1 tỷ đồng; các sản phẩm, dịch vụ công ích có tính chất tư vấn có giá trị không lớn hơn 500 triệu đồng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Thông tư này, tính chất đặc thù của quản lý, bảo trì công trình đường bộ và tình hình thực tế để quy định các điều kiện đấu thầu và quyết định lựa chọn phương thức thực hiện cho từng sản phẩm, dịch vụ cụ thể và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015.
 

Theo Vân Hoa (Chinhphu.vn)
 

.