Cập nhật lúc: 08:21, 16/07/2014 [GMT+7]
.

Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là phong trào thi đua yêu nước, mang tính rộng lớn. Với sự gắn kết cùng chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào càng trở nên thiết thực trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hoá nông thôn theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phổ An (Đức Phổ) Phạm Kề chia sẻ: “Muốn làm được việc, trước hết đòi hỏi sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, trong đó MTTQ có vai trò vô cùng quan trọng. Xác định rõ điều đó, MTTQ xã luôn quan tâm đến phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, xem đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là nền tảng cơ bản cho các phong trào khác”. Ủy ban MTTQ xã Phổ An đã lồng ghép nhiệm vụ của địa phương vào 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới với mục tiêu lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân.

Đặc biệt là phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn và điện sáng đường quê. Từ năm 2009 đến nay, toàn xã đã bê tông hóa 17,764km đường giao thông nông thôn, trong đó người dân đóng góp hàng tỷ đồng và hiến tặng hàng ngàn mét đất mà không đòi hỏi bất cứ đền bù nào. Toàn xã cũng đã lắp được gần 200 bóng đèn trên các tuyến đường nông thôn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ở nông thôn ngày càng có nhiều tuyến đường bê tông sạch đẹp.
Ở nông thôn ngày càng có nhiều tuyến đường bê tông sạch đẹp.


Không chỉ ở xã Phổ An mà ở hầu hết các địa phương,  MTTQ ngày càng khẳng định vai trò đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. MTTQ luôn là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân. Mặt trận tuyên truyền đầy đủ, giải thích cụ thể đến tận người dân và vận động họ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như tổ chức giám sát để phát hiện các bất cập nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Từ sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, người dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhân lên sức mạnh đoàn kết. Giáo dân Đỗ Khánh -thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi) nói: “Tôi rất vui mừng vì thôn được chọn xây dựng điểm sáng của huyện. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong thôn ngày càng được nâng cao. Bà con ở đây rất đoàn kết, phấn khởi xây dựng cuộc sống ấm no”.

Từ hiệu quả của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, bức tranh các KDC trong toàn tỉnh đang ngày một sáng lên với những gam màu tươi mới như mô hình KDC thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường ở thôn Mỹ Huệ 2, xã Bình Dương (Bình Sơn) và ở thôn Phước Mỹ, xã Đức Hòa (Mộ Đức); mô hình xây dựng “Khu dân cư 6 không” ở huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn; mô hình “Họ tộc 3 không” ở huyện Bình Sơn; mô hình “3 giảm, 4 giữ” ở huyện Trà Bồng; mô hình “Tổ hòa giải ở cơ sở” ở huyện Mộ Đức; mô hình khu dân cư đăng ký không có người sinh con thứ 3 trở lên ở huyện Bình Sơn… Không chỉ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội mà con người - chủ thể làm nên bức tranh mới ở các KDC cũng ngày một tiến bộ.

 Ông Nguyễn Đức Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Hành cho biết: Là huyện điểm xây dựng nông thôn mới vừa là vinh dự, song cũng vừa là thử thách lớn đối với Đảng bộ, quân và dân Nghĩa Hành. Do đó phải phát huy yếu tố nội lực trong cộng đồng dân cư nhằm lấy sức dân chăm lo cho cuộc sống của dân. Từ kết quả của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới ở huyện và 11/11 xã, thị trấn; đồng thời phân công công việc cụ thể cho các thành viên như: Mặt trận chịu trách nhiệm về nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách; đoàn thanh niên phụ trách đường điện thắp sáng đường quê; cựu chiến binh giải phóng hành lang giao thông và cống rãnh thoát nước; phụ nữ xây dựng phong trào “5 không, 3 sạch”.

Nhờ sự tích cực tham gia của người dân nên sau gần 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghĩa Hành đã gặt hái được những kết quả bước đầu quan trọng. Đến nay, trong tổng số 11 xã, thị trấn của huyện thì có 3 xã đạt từ 13/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; 2 xã đạt 12/19 tiêu chí; 3 xã đạt 11/19 tiêu chí. Riêng xã điểm Hành Minh, đến nay đã thực hiện được 14/19 tiêu chí, xã đang tập trung dồn sức đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2015 theo lộ trình kế hoạch đề ra.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đi vào đời sống, người dân như những viên gạch kết thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Đặc biệt, với chương trình xây dựng nông thôn mới phong trào đã trở thành đòn bẩy nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cũng như xây dựng, phát triển các khu dân cư trên địa bàn tỉnh ngày một tươi đẹp hơn.

Bài, ảnh: Thanh Thuận

 

.