Cập nhật lúc: 14:43, 23/07/2014 [GMT+7]
.

Tính tỉ lệ hưởng lương hưu mới từ năm 2018


Tại hội thảo tham vấn về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 22-7, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra các đề xuất: mức hưởng lương hưu hằng tháng, thống nhất việc quy định 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45%, sau đó tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%.


Cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu mới này đề nghị thực hiện từ năm 2018 (thay vì năm 2016 như dự thảo luật). Cụ thể, từ năm 2018 số năm đóng bảo hiểm xã hội là 16 năm tương ứng với 45%, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Về đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất, để đảm bảo vừa cân đối quỹ hưu trí, tử tuất được bền vững, không gây tác động, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị tiếp tục tăng tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động (kể cả bảo hiểm xã hội tự nguyện) bắt đầu từ năm 2018 và cứ mỗi năm tăng thêm 0,5% cho đến khi đạt 14% (hiện nay người lao động đóng 8% cho quỹ này)...
 

Theo HÀ ĐỒNG/Tuổi Trẻ Online

 

.